Tutkimus alkanut

EWEen siirtymisestäni on kulunut nyt puolitoista vuotta. En ole kovin usein tänne kirjoitellut vaikka ensin näin kuvittelin tekeväni. Nyt olen aloittanut Niclaksen tutkimusprojektissa ja keräämme tutkimusaineistoa retrofitting-prosessista. Olemme viimeisen kuukauden aikana suunnitelleet tutkimusta, hahmottaneet tutkimuskysymyksiä, laatineet haastatteluteemat, haastatelleet eri toimijoita, jotka ovat vaikuttaneet tai jotka työskentelevät / opiskelevat näissä uusissa tiloissa. Samalla olen lukenut ja perehtynyt tähän tutkimuskenttään ja aikaisempiin tutkimuksiin vauhdilla.

Tutkimusprosessi on edennyt tiiviiden yhteisten keskustelujen ja pohdintojen myötä. Jokainen haastattelu on tuonut uusia näkökulmia ja vahvistanut myös aikaisemmissa tutkimuksissa tunnistettuja jännitteitä esimerkiksi hiljaisen, keskittymistä vaativan työn ja sosiaalisen, yhteisöllisen työskentelyn välillä.

Tänään on perjantai, kello on jo 18.00, aurinko alkaa paistaa sisään pohjoiseen suuntaan olevista suurista ikkunoista. Opintohallinnon väki bilettää tuossa lounge-tilassa ja me paneudumme tutkimukseen täällä ikkunoiden äärellä. Tutkijoiden ja hallintoihmisten työ on todella erilaista ja erilaiset säännöt ohjaavat työskentelyämme. Tutkijat eivät toimi 8-16 aikataululla, vaan työtä tehdään välillä intensiivisesti ja välillä hellittäen, joustaen aina kulloisenkin tilanteen mukaisesti.

Ensimmäinen artikkeli on työn alla ja vauhti on aikamoinen!