Projekti lyhyesti

Projektissa selvitetään sitä, miksi Suomessa on ollut niin vähän poliittista väkivaltaa viime vuosikymmeninä ja miten poliittisen väkivallan selitysmallit pystyvät selittämään tätä. Lisäksi arvioidaan, missä määrin ja miksi poliittisen väkivallan uhka on viime vuosina kasvanut. Tutkimusprojekti on erityisen ajankohtainen juuri nyt ottaen huomioon, että viime vuosien aikana on ollut havaittavissa merkkejä siitä, että Suomeen on kehittymässä aiemmassa tutkimuksessa poliittista väkivaltaa mahdollistaviksi havaittuja tekijöitä.

Poliittisen väkivallan uhasta on käyty aktiivista julkista keskustelua, ja resursseja on alettu suunnata yhä enemmän väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseen. Tämä on tuottanut nopeasti kasvavan tarpeen poliittista väkivaltaa ja ekstremismiä koskevalle asiantuntijuudelle ja tutkimustiedolle. Keskeinen tavoite tutkimusprojektissa onkin vahvistaa poliittiseen väkivaltaan ja ekstremismiin keskittyvien tutkijoiden yhteisöä ja perinteitä Suomessa sekä kouluttaa nuoria lahjakkaita tutkijoita alalle.

Projektissa tuodaan yhteen poliittisen väkivallan syitä ja siihen johtavia prosesseja koskeva teoreettinen tutkimus sekä Suomen historiaa, politiikkaa ja yhteiskuntaa koskeva tutkimus. Tavoitteena on tätä kautta paitsi lisätä Suomen tilanteen kehittymistä koskevaa tietoa ja ymmärrystä, myös viedä eteenpäin poliittista väkivaltaa koskevaa teoreettista keskustelua.

Poliittisen väkivallan tutkimus on kohdistunut lähes yksinomaan tapauksiin, joissa väkivaltaa on esiintynyt. Tutkimustuloksia ei ole arvioitu soveltamalla niitä tapauksiin, joissa poliittista väkivaltaa ei ole juuri ollut, vaikka tämä olisi välttämätöntä esitettyjen mallien selitysvoiman arvioimiseksi. Projekti paikkaa tätä kriittistä ja yleisesti tunnustettua puutetta analysoimalla esitettyjen poliittisen väkivallan selitysmallien vahvuuksia ja heikkouksia Suomen tapauksen kautta.

Projekti keskittyy erityisesti analysoimaan merkittävimpien eurooppalaisten transnationaalien poliittisen väkivallan aaltojen aikaisia kehityskulkuja Suomessa. Nämä aallot ovat  uuden vasemmiston aalto 1960-80-luvuilla, äärioikeiston aalto erityisesti 1990-luvulla ja nyt käynnissä oleva jihadistinen aalto. Aaltojen transnationaali konteksti tarjoaa hyvän mahdollisuuden pohtia, miksi samat tavoitteet, ideologiat ja esimerkit, jotka ovat useissa muissa Länsi-Euroopan maissa inspiroineet väkivaltaisten strategioiden käyttöön, eivät ole toistaiseksi johtaneet Suomessa tähän kuin vähäisissä määrin.

Tutkimusryhmä

Projektin vastuullisena tutkijana toimii dosentti Leena Malkki (Eurooppa-tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto). Tutkimusryhmään kuuluvat Karin Creutz (Helsingin yliopisto), Daniel Sallamaa (Helsingin yliopisto) ja Juha Saarinen (King’s College London).

Yhteystiedot

Projektin johtaja Leena Malkki

Eurooppa-tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)helsinki.fi

Puhelin: 050-3182158