Promotio viisikymmentä vuotta sitten

Promootioperinteeseen kuuluu jatkuvuus: joka promootiossa aina 50 vuotta sitten promovoidut vihitään riemumaistereiksi ja -tohtoreiksi. Vuoden 2014 filosofisen tiedekunnan riemupromootio on vuoden 1964 promootio. Riemupromootion kulusta kertoo seuraavassa vuoden 1964 maisteripromovendi ja promootiotoimikunnan jäsen Veikko Löyttyniemi. Jotkut tavat ovat vuosien saatossa muuttuneet, mutta promootion perusrakenne on pysynyt hyvin samana vuosikymmenestä ja -sadasta toiseen.

Vuonna 1964 oli tullut kuluneeksi viisikymmentä vuotta Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan vuoden 1914 promotiosta. Näin oli jälleen aihetta järjestää uudet akateemiset juhlallisuudet. Oli vuorossa filosofisen tiedekunnan kahdeksaskymmeneskolmas promotio.

Tiedekunnan edellisestä promotiosta oli kulunut vain neljä vuotta. Mutta ilmoittautuneiden määrästä voitiin todeta, että uudet juhlallisuudet olivat tarpeen: mukaan ilmoittautui 31 filosofian lisensiaattia ja 384 kandidaattia.Arvioitiin, että promotiomme vuonna 1964 oli siihen asti toteutetuista suurin. Perinteen syvyyttä edusti mukana olleiden vuoden 1914 riemutohtoreiden ja riemumaistereiden runsas joukko. Toivottavasti näin käy myös vuonna 2014.

Promovendien kokouksessa Vanhalla Ylioppilastalolla valittiin Kukan päivänä vuonna 1964 Yleinen Seppeleensitojatar. Gratisti Jussi Ojanen julisti kokouksen päätöksen: ”Quo fit, ut Virgo Clarissima Nobilissemaque Hanna Maria von Fieandt corollas nostras nectandas curet.”

Gratistin johtamassa promootiotoimikunnassa oli kahdeksan filosofian kandidaattia, kolme naista ja viisi miestä.

Promotion ohjelma oli mahdollisimman paljon perinteen mukainen. Ohjelmaa riitti usean päivän ajan: Kukan päivän juhla Kumtähden kentällä, seppeleensitojaiset Kaivohuoneella, miekanhiojaiset Seurahuoneella, seppeleensitojaistanssiaiset Ritarihuoneella, Promotioakti Yliopiston juhlasalissa, Jumalanpalvelus Tuomiokirkossa, Promotiopäivälliset Kalastajatorpalla, Vanhojen maistereiden päivälliset Kaisaniemessä, Promotiopurjehdus ”Murtajalla” sekä Promotiotanssiaiset Vanhassa Ylioppilastalossa. Toimikunnan jäsenelle olivat tiedossa vielä Gratistin karonkka Kulosaaren Casinolla ja Promoottorin karonkka Kämpissä.


Promotioakti 1964 Yliopiston juhlasalissa

Juhlallisessa promotioaktissa Yliopiston juhlasalissa kansanrunouden professori Matti Kuusi esitti laatimansa maisterikysymyksen kandidaattien primukselle Kirsti Mäkiselle: ”Onko paikkakuntaköllien frekvenssi suoraan verrannollinen paikkakunnan keskeisyyteen, kokoon ja yleiseen merkittävyyteen?” Primusmaisteri Kirsti Mäkinen vastasi perustellen kysymykseen kielteisesti. Sittemmin hän tuli tunnetuksi lisensiaattina, pitkäaikaisena suomen kielen lehtorina ja kirjojen tekijänä. Matti Kuusesta tuli puolestaan akateemikko.

Suomen historian professori Eino Jutikkala esitti primustohtori Päiviö Tommilalle kysymyksen: ”Toimiko Bobrikov suuren adressin keräyksen aikana suomalaisten yksimielisyyden hajottamiseksi ja oliko tällä toiminnalla menestystä adressia kerättäessä?” Primustohtori vastasi kumpaankin kysymykseen kielteisesti vastauksensa samalla perustellen. Aikanaan Tommila seurasi Jutikkalaa Suomen historian professorina ja molemmat päätyivät vielä akateemikoiksi.

Kunniatohtoriksi promovoitiin mm. Tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkonen ja hänen lisäkseen kahdeksan muuta kulttuurityön eri aloilla ansioitunutta henkilöä. Riemutohtoreiksi ja riemumaistereiksi promovoitiin lukuisa ja ansioitunut joukko vuonna 1914 promovoituja maistereita sekä kolme vuoden 1914 promotiossa tohtorin arvon saanutta.

 
Provomoitujen maistereiden tervehdys Kaisaniemessä juhliville riemumaistereille. Vasemmalta promotiotoimikunnan jäsenet Matti Suomela, Jaakko Lintinen, Gratisti Jussi Ojanen, Niilo Luukanen ja Veikko Löyttyniemi. Oikealla alhaalla Primusmaisteri Kirsti Mäkinen.

Kaikille promootio oli ikimuistoinen. Mieleemme jäivät Promoottori Paavo Suomalaisen juhlassa maistereille osoittamat sanat: ”Onnittelen teitä lämpimästi. Minne tienne johtaakin, niin palatkaa ajatuksissanne vanhaan yliopistoonne ja tähän juhlaanne. Niistä löydätte viitat elämänne teille.”

Vasta vihityille tohtoreille Promoottori totesi: ”Nuoret tohtorit. Ottakaa vastaan lämpimät onnittelumme. Säilyttäkää tunnuksinanne havaintojen tarkkuus, itsekritiikki ja ennakkoluuloton ajatuksen vapaus. Menestys seuratkoon teitä tieteen ja yhteiskunnan palveluksessa.”

Teksti ja kuvat:
Veikko Löyttyniemi

Filosofian maisteri
Promootiotoimikunnan jäsen 1964

Otsikon alla oleva kuvan kuvateksti: Promotiopurjehdus Murtajalla. Kuvassa vasemmalta Sirpa Hoikkala, Ellina ja Niilo Luukanen sekä Leena ja Veikko Löyttyniemi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *