Aleksi Moine

Aleksi Moine
FM | MA
väitöskirjatutkija | Doctoral Student

aleksi.moine[a]helsinki.fi

Aleksi Moine on kalevalamittaisiin loitsuihin erikoistunut väitöskirjatutkija. Ennen asettautumistaan Helsinkiin hän on kiertänyt Euroopan yliopistoja ja tutkinut muun muassa Antiikin Kreikan myyttejä ja rituaaleja sekä keskiajan Islannin kirkkohistoriaa ja ihmekertomuksia. Häntä kiinnostaa erityisesti sanojen voima ja niiden vaikutus ympäristöön ja ihmiskehoon. Väitöskirjassaan Moine tarkastelee ruumiinfenomenologian kehyksessä kehollisuuden ja kristinuskon suhteita 1800-luvun pohjoiskarjalaisissa loitsuperinteissä. Hän hyödyntää digitaalisten ihmistieteiden menetelmiä arkistoaineistojen käsittelyssä. Moinen kiinnostus sanoihin ja kehoihin ulottuu myös tieteellisen työnsä ulkopuolelle: kun hän ei tutki loitsuja, hän kääntää ja kirjoittaa runoja tai pohtii kehon läsnäoloa teatterinäyttämöllä.

avainsanat: loitsu, performanssi, ruumiinfenomenologia, eletty kristinusko, digitaaliset ihmistieteet

Folkloristiikka / Kulttuurien osasto
Topelia
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

**

Aleksi Moine is a doctoral student specialised in Kalevala-metric charms. He was trained in several European universities, where he studied, among other things, Ancient Greek myths, and Medieval Icelandic miracle narratives. His main interest lies in the power of words and their relation to the human body. In his doctoral thesis, Moine focuses on corporeality and Christianity in 19th-century charms from Northern Karelia. His interest in words and bodies goes beyond the academic sphere: when he’s not researching charms, he is busy translating or writing poetry, or working on the presence of the body on theatre stage.

keywords: charm, performance, phenomenology of the body, lived Christianity, digital humanities