Anna Anttila

Anna Anttila
FT | PhD
anttila.anna[a]gmail.com

Anna Anttila on erikoistunut nykyperinteeseen sekä sukupuolen- ja ikäkausitutkimukseen. Hän on tutkinut monimenetelmäisesti kulttuurista hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta 1990-luvulta alkaen. Suomen Kulttuurirahaston väitöskirjatuen lisäksi Anttila tutki varhaisnuorten romanttista seurustelukulttuuria Suomen Akatemian Tyttökulttuurin muuttuvat mallit sekä Sanoin ja teoin kerrottu sukupuoli -hankkeissa. Lasten hyväksikäytön ehkäisyä hän tutki kansallisessa ohjelmassa Stakesissa ja seksuaalikasvatuksen kehittämistä Väestöliitossa. Taiteen keskustoimikunnassa Anttila oli tutkijana Lastenkulttuuri tukikohteena -hankkeessa sekä Taiteilijatuki ja monikulttuurisuus -hankkeessa. Hyvä vapaa-aika ja Nuoret Helsingissä -hankkeissa hän oli kaupungin tutkijana. Viimeisin on Asiallista? Tasa-arvo ja työolot kulttuurin toimialalla -hanke Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa. Lisäksi Anttila toimii Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisessä toimikunnassa ja Julkisen sanan neuvostossa JSN:ssä.

avainsanat: lasten- ja nuorisokulttuurit, sukupuolentutkimus, monimenetelmätutkimus

Anna Anttila, linkedin

**

Anna Anttila is an expert in gender and age research. She has focused especially on children’s lore, youth cultures and cultural well-being. Anttila is widely interested in cultural issues of inclusion and equality. Her main research projects since the 1990s are: Academy of Finland, University of Helsinki: “Gender Narrated in Speech and Deed” & “Changing Models of Girls’ Culture”; Finnish Cultural Foundation: “Preadolescent Dating System”; STAKES (now THL): “Finland’s national action program against the commercial sexual exploitation of children”; Arts Council of Finland (now Taike): “Immigrant artists in the Finnish support system for the arts” & “Support for children’s culture in Finland”; Family Federation of Finland: “Improving boys’ sexual education (BoyS)”; City of Helsinki: “Leisure Practices and Hobbies of Helsinki youth” & “Good Leisure Time” and, Center for Cultural Policy Research Cupore: “Appropriate? Equality and working conditions in the cultural sector”.

In addition, Anttila is vice chair of the Ethics Committee of Youth and Childhood Studies and, serves on the Council for Mass Media (CMM).

keywords: contemporary tradition, child and youth cultures, gender studies, mixed methods

Anna Anttila, linkedin