Annukka Saaristo

Annukka Saaristo
FM, sosionomi (AMK) | MA, BA in social services
annukka.saaristo[a]helsinki.fi

Annukka Saaristo on alun perin Espoosta kotoisin oleva folkloristi ja nuorisotyönohjaaja, jonka ammatteja yhdistää kiinnostus yhteisöihin ja niiden toimintaan. Pro gradu -työssään Saaristo tarkasteli espoolaisen Olarin räppäreiden kotiseutua ja siihen liittyviä identiteettejä. Hän valmistui filosofian maisteriksi vuonna 2019.

Väitöskirjassaan (2020–) Saaristo jatkaa espoolaisen kotiseudun tutkimusta räpin kautta ja pohtii modernin kotiseudun merkitystä kaupunkiympäristössä esitystutkimukseen nojaten. Haastatteluista ja erilaisista esityksistä koostuvaa aineistoa Saaristo kerää kenttätyössä espoolaisten räppäreiden parissa. 

Saaristo toimii Hiphop Suomessa: sukupolvet ja suuntaukset -verkoston johtoryhmässä. Räpin lisäksi Annukka Saariston mielenkiinnon kohteina ovat pelien ja kansanperinteen yhdistäminen sekä kulttuuriperinnön näkyminen ja käyttäminen populaarikulttuurissa. Saaristo istuu Kratti ry:n hallituksessa ja toimii pelikollektiivi Runon taustoittaja-tutkijana. Kollektiivin ensimmäinen peli Runo ilmestyi maaliskuussa 2021. 

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili

**

Annukka Saaristo is an Espoo-born folklorist and a youth counsellor interested in popular culture and identity building in different communities. Saaristo wrote her MA thesis on Finnish rap and its heimat feel in the Olari neighbourhood and graduated in 2019 from the University of Helsinki. 

Saaristo continues her research journey on locality and heimat in Espoo with her dissertation. She is currently interviewing rappers from different neighbourhoods and is writing about various identities within the second-largest city in Finland. Saaristo’s research derives from performance studies as she also examines rappers’ performances as part of their local representation. 

Saaristo is currently a member of the Hip Hop in Finland: genres and generations network’s leading group. Annukka Saaristo is also interested in combining games and folklore. Her interests have led her to Kratti ry and the Runo game collective, whose aim is to use humanities research as a part of core gameplay and narratives. The game collective published their first game Runo in March 2021.

Research Portal Profile, University of Helsinki