Antti Lindfors

Antti Lindfors
FT | PhD
tutkijatohtori | Postdoctoral Researcher
antti.lindfors[at]helsinki.fi

Antti Lindfors (FT) on Suomen Akatemian tutkijatohtori (2020–2023). Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat ruumiilliset ja semioottiset itsen teknologiat, terapeuttiset kulttuurit, lingvistinen/semioottinen antropologia sekä (neuro)tieteen välittyminen ja popularisointi. Väitöskirjassaan (2019, Turun yliopisto) Lindfors keskittyi stand up -komiikkaan itsen esittämisen lajina tekstuaalisuuden, refleksiivisyyden ja samastuttavuuden toisiaan täydentävistä näkökulmista. Lindforsin nykyhetkinen tutkimus ”Plastic Passions: The Ethics and Somaesthetics of Self-Enhancement in Contemporary Biohacking” (Suomen Akatemia, No 331204) koskee biohakkerointia itsen optimoinnin käytäntönä; hänen ensimmäiset artikkelinsa aiheesta keskittyvät avantouintiin ja sen uudelleenvälittymiseen Wim Hof Methodissa. Lindfors on Eloren päätoimittaja, Lähikuvan toimitussihteeri sekä The European Journal of Humour Research -lehden toimitusavustaja.

Avainsanat: itsen teknologiat; terapeuttinen kulttuuri; semiotiikka; ruumiillisuus; huumori ja komiikka

Academia.edu

**

Antti Lindfors (PhD) is an Academy of Finland post-doctoral researcher (2020–2023). His interests comprise of somatic and semiotic technologies of the self, therapeutic regime, linguistic/semiotic anthropology, and the remediation and popularization of (neuro)science. Methodologically, he is concerned with the overlaps and contact points between folklore studies, linguistic/semiotic anthropology, and cultural studies. In his doctoral dissertation (2019, University of Turku), Lindfors focused on stand-up comedy as a performance of self-presentation and an economy of relatability. His current project “Plastic Passions: The Ethics and Somaesthetics of Self-Enhancement in Contemporary Biohacking” (Academy of Finland, No 331204) deals with biohacking as an emergent ethos of self-optimization and biohackers as cultural and biotechnological mediators. Lindfors is the editor-in-chief of Elore, editorial secretary of Lähikuva, and editorial assistant in The European Journal of Humour Research.

Keywords: technologies of the self; therapeutic regime; semiotics; embodiment; humor and comedy

Academia.edu