Eeva-Liisa Kinnunen

Eeva-Liisa Kinnunen
FL | Phil. lis.
väitöskirjatutkija | Doctoral Student

eeva-liisa.kinnunen[a]helsinki.fi

Eeva-Liisa Kinnunen on helsinkiläinen folkloristi, joka viimeistelee väitöskirjaansa sukupuolen ja huumorin yhteyksistä. Kinnunen on kirjoittanut artikkeleita väitöskirjansa aihepiiristä sekä toimittanut lastenhuumoria, nykykulttuurin tutkimusta ja Kalevala-aiheisia postikortteja esitteleviä kirjoja. Hän on antanut luento-opetusta ja organisoinut ja johtanut kursseja kansanperinteestä, huumorintutkimuksesta sekä nykykulttuurin tutkimuksesta Helsingin yliopistossa, Turun yliopistossa ja Avoimessa yliopistossa.

avainsanat: huumori, sukupuoli, nykykulttuuri

Folkloristiikka / Kulttuurien osasto
00014 Helsingin yliopisto

**

Eeva-Liisa Kinnunen is a folklorist, who is working on her dissertation about connections between humour and gender. She has published articles on humour and gender and has been an editor of books about children’s humour, contemporary folkloristics and Kalevala-themed postcards. She has given lectures on various folkloristic topics at the University of Helsinki, at the University of Turku, and at the Open University of Helsinki.

keywords: humour, gender, contemporary folklore