Folkloristiikan professorit 1898–

Virkaan/tehtävään nimitetyt professorit & virkaanastujaisluennot

1898–1928 Krohn, Kaarle (henkilökohtainen ylimääräinen professuuri 1898–1908)
30.1.1909 Suomalaisesta kansanrunoudentutkimuksen metodista. Valvoja. Kalevalavihko 1.

1930–1931 Niemi, Aukusti
1.10.1930 Kansanrunoutemme merkityksestä kansallisuusaatteen heräämisen historiassa. Valvoja-Aika 10.

1933–1947 Salminen, Väinö
25.1.1933 Suomalaisten muinaisrunojen todellisuuspohja. Kalevalaseuran vuosikirja 13.

1949–1956 Haavio, Martti
30.3.1949 Kansanrunojen sepittäjät ja esittäjät.  Virittäjä 53(6).

1959–1977 Kuusi, Matti
23.9.1959 Kansanperinteen metamorfoosi. Suomalainen Suomi: Suomalaisuuden liiton julkaisema kulttuuripoliittinen aikakauskirja 27.

1979–1994 Virtanen, Leea
10.5.1979 Lasten väkivalta ja perinteentutkimus.
Våldet i Barnens Värld Och Traditionsforskningen.- Tradisjon 1979.

1995–2007 Siikala, Anna-Leena
29.11.1995 Suomalaisuuden tulkinnat. Oppituoli 1996.

1998–2011 Apo, Satu (apulaisprofessori 1991–1998)

2009– Tarkka, Lotte

Virka on perustettu suomalaisen ja vertailevan kansanrunoudentutkimuksen professorin virkana 1908, oppiaineen nimi ja professuuri muutettiin folkloristiikaksi 1989. 

Henkilökohtaiset ylimääräiset professuurit
1918–1930 Niemi, Aukusti, suomalainen kansanrunous ja kirjallisuus
1922–1925 Aarne, Antti, suomalainen ja vertaileva kansanrunoudentutkimus
1927–1947 Mansikka, Viljo Johannes, vertaileva kansanrunoudentutkimus
1961–1971 Hautala, Jouko, suomalainen ja vertaileva kansanrunoudentutkimus