Helena Saarikoski

Helena Saarikoski
FT | PhD
folkloristiikan ja naistutkimuksen dosentti | Title of Docent, Folklore and Women’s Studies

Helena Saarikoski on helsinkiläinen vapaa tutkija ja tietokirjailija. Hän on erikoistunut nuoriso- ja tyttökulttuurien ja populaarikulttuurin tutkimukseen etnografisella otteella. Pääteokset ovat väitöskirja Kouluajan kivoin päivä. Folkloristinen tutkimus penkinpainajaisperinteestä (1994) sekä kirjat Mistä on huonot tytöt tehty? Tutkimus huora-sanan käytöstä ja tyttöjen kokemasta kiusaamisesta (2001, 2. korjattu painos 2012) ja Nuoren naisellisuuden koreografioita. Spice Girlsin fanit tyttöyden tekijöinä (2009). Saarikoski on johtanut Suomen Akatemian projekteja Sanoin ja teoin kerrottu sukupuoli (HY 2004–2006) ja Sukupuolten tekeminen lastenkulttuurissa (TY 2008–2011, tieteellinen johtaja). Uusi tutkimus käsittelee suomalaista paritanssikulttuuria, josta Saarikoski on julkaissut artikkelien ohella kertomuskirjan Silloin tanssittiin tangoa. Tanssikansan kertomaa 1900-luvulta (2014).

avainsanat: nuorisotutkimus, tyttökulttuurit, populaarikulttuuri, etnokoreologia, etnografia

Helena Saarikosken kotisivu, mm. Academic CV and list of publications, väitöskirja ja muita julkaisuja

**

Helena Saarikoski is a Helsinki-based folklorist, specialised in youth and girls’ studies and ethnographic studies of popular culture. She has published research books on high school students’ traditions (doctoral dissertation, 1994); on verbal sexual harassment and experiences of bullying of young girls (2001; 2nd ed. 2012); on Finnish girls’ fandom of the Spice Girls band in the late 1990s (2009). Saarikoski led two Academy of Finland research projects, the project Gender Narrated in Speech and Deed (UH, Folklore Studies, 2004–2006), and the project Constructing Gender in Children’s Cultures (University of Turku, Gender Studies, 2008–2011). Her recent study concerns the popular partner dance culture in Finland, in the 20th century. Besides researcher, she is writer, editor, and critic of non-fiction, and CEO and publisher in Partuuna Cultural Cooperative.

keywords: youth and girls’ studies, popular culture, ethnochoreology, ethnography

Academic CV and list of publications