Heli Paakkonen

Heli Paakkonen
FM, väitöskirjatutkija | MA, Doctoral Student
heli.paakkonen[a]helsinki.fi

Heli Paakkonen on folkloristi, jonka väitöskirjatutkimus (2019–) käsittelee perinteentallentaja Johan Knut Harjua (1910–1976) ja tämän Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) arkistoon vuosina 1964–1977 tallentamia keräelmiä. Helsinkiläinen Harju oli itseoppinut kirjoittaja, joka vietti asunnottomana aikaansa kadulla, siltojen alla, vankiloissa ja hoitokodeissa mutta kirjoitti alkoholin kyllästämästä elämästään huolimatta kokemastaan terävästi ja tarkkanäköisesti sekä haastatteli myös muita kaupungin syrjän kulkijoita. Paakkosen kiinnostuksen kohteena ovat Harjun urbaania elämänpiiriä, kaupunkia ja Helsinkiä käsittelevät tekstit, Harjun suhde SKS:ään sekä kulttuurinen toimijuus yhteiskunnan marginaalissa.

avainsanat: marginaali, asunnottomuus, Helsinki

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili

**

Heli Paakkonen is a folklorist whose doctoral thesis (2019–) examines the folklore collector Johan Knut Harju (1910–1976) and Harju’s collection archived at the Finnish Literature Society during the years 1964–1977. The Helsinki born Harju was a self-taught writer who spent his time on the streets, beneath bridges, as well as in prisons and halfway houses.  Despite the homeless life saturated by alcohol, Harju wrote about his experiences perceptively and interviewed others on the edge of society. Paakkonen is interested in J. K. Harju as a writer and non-academic folklore collector in relation to the Finnish Literature Society, how Helsinki appears in his descriptions and cultural agency at the margins of society.

keywords: margins, homelessness, Helsinki

Research Portal Profile, University of Helsinki