Jesse Barber

Jesse Barber
FM | MA
väitöskirjatutkija | Doctoral Student
jesse.barber[a]helsinki.fi

Jesse Barber tutkii jatkumoa esikristillisten skandinaavisten uskontojen ja myöhemmän skandinaavisen kansanperinteen välillä. Hän tarkastelee nimenomaan samankaltaisuutta kosmologisissa aikatauluissa eli käsityksissä maailman menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Hän on myös mukana Kendra Willsonin johtamassa ”Olennot, voimat, käytänteet. Vuorovaikutus yliluonnollisen kanssa suomen- ja ruotsinkielisessä kansanperinteessä” -projektissa. Barber valmistui maisteriksi Islannin yliopiston Viking and Medieval Norse Studies -maisteriohjelmasta, ja hänen opinnoissaan painottuivat uskontohistoria ja kansanperinne. Kandidaatinopinnot hän suoritti Western Michiganin yliopistossa historian alalla keskittyen esimoderniin Eurooppaan ja Saksaan.

avainsanaa: mytologia, legenda, kosmologiset aikataulut

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili

**

Jesse Barber is currently researching continuity between pre-Christian Scandinavian religions and later Scandinavian folklore, specifically similarities in cosmological timelines, i.e. conceptions of the past, present, and future of the world. He is also engaged in the project “Beings, Powers, Practices: Interaction with the Supernatural in Finnish and Swedish Folklore” (PI: Kendra Willson). Barber holds an MA from the University of Iceland in Viking and Medieval Norse Studies, with an emphasis on History of Religion and Folklore. His BA is in History, with an emphasis on pre-modern Europe, and German, which he conducted at Western Michigan University.

keywords: mythology, legends, cosmological timelines

Research Portal Profile, University of Helsinki