Kaarina Koski

Kaarina Koski
FT | Phd
folkloristiikan dosentti HY | Title of Docent, Folklore Studies (University of Helsinki)
folkloristiikan ja kansanuskon dosentti TY | Title of Docent, Folkloristics, especially folk belief studies (University of Turku)
kaarina.koski[a]helsinki.fi

Kaarina Koski väitteli Helsingissä vuonna 2011 ja on erikoistunut folkloristina kansanuskon, kerronnan ja kuoleman kulttuurien tutkimukseen. Hänen tähänastiset julkaisunsa käsittelevät kuoleman rituaaleja sekä kuolemaan ja hautausmaihin, luterilaiseen kirkkoon ja uskomusolentoihin liittyviä uskomustarinoita, lajikysymyksiä ja narratiivisuutta, internet-kulttuuria sekä yliluonnollisia ja kummia kokemuksia ja niiden ongelmallisia tulkintoja. Koski suosii monitieteisiä lähestymistapoja ja hyödyntää vaikutteita etenkin uskontotieteestä, kielitieteestä ja psykologiasta. Kosken meneillään olevat tutkimukset käsittelevät nykypäivän suomalaisten vainajiin ja tuonpuoleiseen liittyviä mielikuvia sekä painajaisunia ennen ja nyt.

avainsanat: kansanusko, kuolema, genre, uskomustarinat, kerronta

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili 

Folkloristiikka / Kulttuurien osasto
Topelia / C214
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

**

Kaarina Koski defended her thesis in Helsinki in 2011. As a folklorist, she specializes in the study of folk belief, narratives and cultures of death. Her publications handle death rituals, belief legends on death, graveyards, Lutheran church and supernatural beings, as well as questions of genre and narrativity, internet cultures, uncanny and supernatural experiences and their problematic interpretations. Koski favors multidisciplinary approaches and adopts influences especially from comparative religion, linguistics and psychology. Her present studies concern contemporary Finns’ imaginaries on the dead and afterlife, as well as nightmares in the past and present.

keywords: folk belief, death, genre, folk legends, narrative

Research Portal Profile, University of Helsinki