Karina Lukin

Karina Lukin
FT | PhD
folkloristiikan dosentti | Title of Docent, Folklore Studies
akatemiatutkija | Academy Research Fellow

karina.lukin[a]helsinki.fi

Karina Lukin on tutkinut Pohjois-Venäjällä ja Länsi-Siperiassa asuvien nenetsien suullista ja kirjallista kulttuuria ja kulttuuriperintöä nykyisten ja historiallisten materiaalien valossa. Häntä kiinnostaa niin tutkijoiden kuin nenetsienkin tekemät ja käyttämät perinteen määritelmät ja niihin liittyvät identiteetti- ja kulttuuriperintöprosessit sekä ideologiat. Tutkimuksissaan Lukin on käsitellyt materiaalisen ja suullisen välistä vuorovaikutusta arkisiin ja myyttisiin paikkoihin liittyvän kerronnan, runouden ja rituaalien yhteyksissä. Lisäksi hän on tutkinut suullisen ja kirjallisen rajanvetoa ja näiden rajojen häilyvyyttä nenetsien 1900-luvun kirjallisuudessa. Nenetsien kulttuurin tutkimuksen lisäksi Lukin on kiinnostunut tutkimushistoriasta ja tavoista, joilla käsitykset perinteestä ja alkuperäiskansoista ovat vaikuttaneet tutkijoiden tapoihin kerätä aineistoja, kuvata tutkimiaan yhteisöjä ja tallettaa perinnettä.

avainsanat: nenetsit, Siperia, alkuperäiskansat, tutkimushistoria

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili
Manuscripta Castreniana
Russia as a Field and as an Archive

Folkloristiikka / Kulttuurien osasto
Topelia / C214
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

**

Karina Lukin has done research on contemporary and historical oral and written culture, as well as cultural heritage of the Nenets, an indigenous community living in Northern Russia and Western Siberia. She is interested in conceptualizations made and used both by the researchers and the Nenets, as well as the identity, cultural heritage processes and ideologies intertwined with them. Lukin has discussed the interconnections between the material and the oral in narration, as well as poetry and rituals attached to both every day and mythic places. In addition, she has studied the demarcation between the oral and the written, and their indetermination in 20th century Nenets literature. Besides Nenets culture, Lukin is interested in research history and the ways in which the conceptualizations of folklore, or tradition, and indigeneity have impacted research practices of collecting, archiving, describing data and communities.

keywords: Nenets, Siberia, indigenous peoples, research history

Research Portal Profile, University of Helsinki
Manuscripta Castreniana
Russia as a Field and as an Archive