Kati Kallio

Kati Kallio
FT | PhD
kati.kallio[a]helsinki.fi

Kati Kallio on historiallisista laulukulttuureista ja uskomusmaailmoista kiinnostunut folkloristi, joka pohtii paraikaa suullisten ja kirjallisten kulttuurien suhteita, väheksyttyjä aineistoja, uuden ajan alun loitsuja sekä digital humanities -menetelmien soveltuvuutta suullisen runouden arkistoaineistoihin. Väitöskirjassaan hän tutki inkeriläisiä kalevalamittaisen runon esittämistapoja ja kuunnellut kohtuullisen määrän fonografiäänitteiden rahinaa. Lisäksi Kallio on kiinnostunut siitä, miten ympäristökriisit sanoitetaan.

avainsanat: suullinen runous, laji, esitys, intertekstuaalisuus

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili
Kati Kallio, SKS
Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-3673-1409
Twitter: @KatiKallio_
Muted Muses of Oral Culture (MuMoc)

**

Kati Kallio is a folklorist interested in historical singing cultures, poetics and belief systems. Her current projects examine the relationships of oral and literary cultures in early modern Finland, dismissed genres, early modern charms and the potential of digital humanities in versatile corpora of Finnic oral poetry. She wrote her doctoral thesis on Ingrian performance practices and local genres of Kalevala-meter poems. She is also interested in the ways the environmental crises are narrated.

keywords: oral poetry, genre, performance, intertextuality

Research Portal Profile, University of Helsinki
Kati Kallio, SKS
Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-3673-1409
Twitter: @KatiKallio_
Muted Muses of Oral Culture (MuMoc)