Laura Stark

Laura Stark
professori | professor (University of Jyväskylä)
FT | PhD
folkloristiikan ja sukupuolentutkimuksen dosentti | Title of Docent in Folklore Studies and Gender Studies (University of Helsinki)
laura.stark[a]jyu.fi

Laura Stark on etnologian professori Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat sukupuoli, urbaani köyhyys, varhaiset avioliitot, seksuaalisuus sekä kännykän globaalissa etelässä. Hänen viimeaikaisia artikkeleita on julkaistu muun muassa Ethnologia Europaeassa, Ethnoksessa, Journal of Anthropologyssa, Culturessa, Health and Sexualityssa sekä Marriage and Family Review’ssä, monografioistaan mainittakoon The Limits of Patriarchy: How Female Networks of Pilfering and Gossip Sparked the First Debates on Rural Gender Rights in the 19th-Century Finnish-Language Press (2011). Stark on johtanut neljää suurta tutkimushanketta, muun muassa Mobile Technology, Gender and Development in Africa and India (2010–2013) sekä Urban Renewal and Income-Generating Spaces for Youth and Women in Addis Ababa, Ethiopia and Dar es Salaam, Tanzania (2013–2017)

avainsanat: sukupuoli, köyhyys, epätasa-arvo

Academia Edu
Research Gate

**

Laura Stark is a professor of Ethnology at the University of Jyväskylä, Finland. Her research focuses on gender, urban poverty, early marriage, sexuality, and mobile telephony in the global South. Recent scientific articles have been published in Ethnologia Europaea; Ethnos: Journal of Anthropology; Culture, Health and Sexuality; and Marriage and Family Review. She is the author of The Limits of Patriarchy: How Female Networks of Pilfering and Gossip Sparked the First Debates on Rural Gender Rights in the 19th-Century Finnish-Language Press (2011). She has led four major funded research projects, including Mobile Technology, Gender and Development in Africa and India (2010–2013); and Urban Renewal and Income-Generating Spaces for Youth and Women in Addis Ababa, Ethiopia and Dar es Salaam, Tanzania (2013–2017)

keywords: gender, poverty, inequality

Academia Edu
Research Gate