Oona Simolin

Oona Simolin (FM)
oona.simolin[a]helsinki.fi

Oona Simolin tutkii väitöskirjassaan kolmen Unescon maailmanperintökohteen – Suomenlinnan, Tallinnan Vanhankaupungin ja Gotlannissa sijaitsevan Visbyn – opastettuja kierroksia tunteiden ja affektiivisuuden näkökulmasta. Vertailevaan asetelmaan perustuva tutkimus selvittää, miten kulttuuriperinnön merkitystä rakennetaan kerronnan kautta ja keiden näkökulmat ja äänet nostetaan esiin. Simolin on tehnyt pro gradu -tutkielmansa maailmanperintöarvoista ja niiden paikallisista merkityksistä Suomenlinnassa. Hän on mukana Elävä Suomenlinna -tutkimushankkeessa ja on yksi Päivystävä folkloristi -blogin perustajista ja kirjoittajista.

avainsanat: kulttuuriperintö, kerronta, tunteet, kulttuuriperintömatkailu

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili
Elävä Suomenlinna
Päivystävä folkloristi -blogi

Folkloristiikka / Kulttuurien osasto
Topelia
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

 

Oona Simolin investigates guided tours arranged at three UNESCO World Heritage sites: The Fortress of Suomenlinna in Helsinki, Finland, the Old Town of Tallinn, Estonia, and the Hanseatic Town of Visby, Sweden. The study focuses on the emotions and affects in narration, and sheds light on how the meaning of heritage is constructed through narration, as well as whose voices and perspectives are present in narratives about these sites. Simolin conducted her master’s thesis on World Heritage values and their local meaning in Suomenlinna. She is a member of the Living Suomenlinna research project, and one of the founders and writers in the popular science blog Päivystävä folkloristi.

keywords: heritage, heritage interpretation, narration, emotions, heritage tourism

Research Portal Profile, University of Helsinki