Siria Kohonen

Siria Kohonen
TM | ThM
väitöskirjatutkija | Doctoral Student
siria.kohonen[a]helsinki.fi

Siria Kohonen on folkloristiikan väitöstutkija ja uskontotieteestä valmistunut teologian maisteri. Kohosen erikoistumisaloihin kuuluvat varhaismoderni suomalainen kansanlääkintä, parannusrituaalit sekä taikuuden tutkimus, joihin hän on perehtynyt folkloristiikan arkistoaineistojen kautta. Metodologisilta lähtökohdiltaan Kohonen edustaa tieteidenvälistä kognitiivista kulttuurintutkimusta, jonka piirissä keskitytään sen tarkasteluun, kuinka ihmismielen rakenteet ja prosessit vaikuttavat kulttuuristen representaatioiden tuottamiseen ja muotoihin. Kohonen on yksi Päivystävä folkloristi -blogin kirjoittajista ja perustajista, ja hän toimii Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry:n julkaiseman journaalin Eloren toimituskunnassa.

väitöskirjaprojekti: Early modern Finnish healing practices in the light of cognitive science.

avainsanat: kansanlääkintä, rituaalit, kognitiivinen uskontotiede, magia, arkistoaineistot

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili
Päivystävä folkloristi -tiedeblogi

**

Siria Kohonen is a doctoral candidate in folklore studies, and she has a master’s degree in religious studies. In her studies, Kohonen concentrates on early modern Finnish folk medicine, healing rituals and magic, which she approaches by studying archived folklore materials. Her methodological approach is interdisciplinary since she combines theories of cognitive science to cultural studies. This kind of research perspective concentrates on analysing how the mental structures and processes of the human mind affect different kinds of cultural representations and their forms. Kohonen is one of the writers and founders of the blog Päivystävä folkloristi, and she is also a member of the editorial board of the journal Elore, published by Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry.

Dissertation project: Early modern Finnish healing practices in the light of cognitive science.

keywords: folk medicine, rituals, cognitive science of religion, magic, archive materials

Research Portal Profile, University of Helsinki