Toni Saarinen

Toni Saarinen
FM | MA
väitöskirjatutkija | Doctoral Student
toni.saarinen[a]helsinki.fi

Toni Saarinen on väitöskirjatutkija ja vapaa kirjoittaja Helsingistä. Hänen ensisijaisia kiinnostuksen kohteitaan ovat myöhäismodernin ajan myyttinen ajattelu, historialliset vastakulttuurit, vaihtoehtoiset uskomukset sekä posthumanistinen filosofia. Saarinen teki pro gradu -tutkielmansa salaliittoteorioista ja on vuonna 2019 aloittanut moderneja maailmanloppunarratiiveja käsittelevän väitöskirjatutkimuksen Helsingin yliopistossa. Tieteellisten tutkimustensa ohessa Saarinen työskentelee kustannustoimittajana Karjalan Sivistysseurassa, syventää tietämystään erikoisista elokuvista ja kirjoittaa outouden aikakaudelle sopivaa spekulatiivista fiktiota.

avainsanat: myyttitutkimus, moderniteetti, narratiivisuus

Pro gradu -tutkielma
Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili
Kotisivut osoitteessa www.tonisaarinen.fi

**

Toni Saarinen is a doctoral student and a freelance writer from Helsinki. He is above all interested in mythologies of the late modern age, historical countercultures, alternative belief systems and post-humanist philosophy. In his master’s thesis, he argued that conspiracy theories can be seen, and researched, as myths. His dissertation project at the University of Helsinki deals with eschatologies – i.e. end of the world narratives – of modernity. When he is not busy researching the strange side of society, Saarinen works as an editor in the Karelia Cultural Society, immerses himself in unusual movies, and writes weird speculative fiction, mostly in Finnish.

keywords: myth studies, modernity, narrativity

Research Portal Profile, University of Helsinki