Viliina Silvonen

Viliina Silvonen
postdoc-tutkuija | Postdoctoral researcher
FT | PhD
viliina.silvonen[a]helsinki.fi

Viliina Silvonen on helsinkiläistynyt folkloristi. Väitöstutkimuksessaan (2022) hän tutki aunuksenkarjalaisten itkuvirsien ilmaisua tekstin, musiikin ja tunteen näkökulmista arkistoäänitteitä kuunnellen. Monialaisessa tutkimuksessaan hän soveltaa etnopoetiikkaa, performanssitutkimusta sekä tunne- ja affektiteorioita. Silvonen on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopiston folkloristiikasta 2014. Hänellä on myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys. Silvonen kuuluu Eloren ja Etnomusikologian vuosikirjan toimituskuntiin ja on yksi Päivystävä folkloristi -tiedeblogin perustajista ja toimittajista. Työn vastapainoksi hän uppoutuu musiikkiin soittaen sekä kuunnellen livenä ja levyiltä.

avainsanat: itkuvirret, itkut, musiikki, tunne, affektiivisuus, performanssi, ilmaisu, arkistoaineistot, äänitteet

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili
Päivystävä folkloristi -tiedeblogi 
Twitter @viliinasil

Folkloristiikka / Kulttuurien osasto
Topelia / C214
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

**

Viliina Silvonen is a folklorist specialising in Karelian lament tradition, emotions and affects as well as archival materials. She defended her doctoral dissertation in Folklore Studies at the University of Helsinki on January 2022. In her article-based dissertation, she analyses expression and the interrelations of text, music and emotion in a lament performance. She is especially interested in how to reach emotions through the archival audio material. Her theoretical and methodological basis is interdisciplinary. She graduated with a Master of Arts degree in Folklore Studies from the University of Turku, and also specialises in Finnish language. Silvonen is a member of the editorial board for the Elore Journal and the Etnomusikologian vuosikirja (‘The Yearbook of Ethnomusicology’) Journal, and she is one of the founders and writers in the popular science blog Päivystävä folkloristi.

keywords: laments, music, affect, performance, archival material, audio recordings, oral poetry

Working title of the dissertation:
Olonets Karelian Laments’ Expression as a Composition of Text, Music, and Emotion.

Research Portal Profile, University of Helsinki
Twitter @viliinasil