FoT 16 vid Helsingfors universitet 06/2023

Välkommen till Forum för textforskning 16! 

FoT 16 ordnas online torsdagen den 15 juni 2023. V inleder kl. 10 finsk tid/9 svensk tid och avslutar ca kl. 18 finsk tid/17 svensk tid.

Temat för konferensen är ”Kommunicerande texter och texter i kommunikation”.  Konferenstemat belyses ur olika infallsvinklar av plenaristerna  Esa Lehtinen (Jyväskylä universitet) och Anna Solin (Helsingfors universitet). Därtill får vi ta del av några sektionsföredrag.

Vi uppbär ingen konferensavgift utan täcker kostnaderna med ett bidrag från Svenska kulturfonden i Finland.

Organisationskommittén vid Helsingfors universitet

Jannika Lassus
Sofie Henricson
Jan Lindström
Lieselott Nordman

https://www.kulturfonden.fi/data/pressologo/logo/stoende/Svenska_kulturfonden_logo_svart_transparent_RGB.png