Viktiga datum

  • DL för abstract: 10 mars
  • Besked om antagning: 31 mars
  • Anmälan öppnas: 3 april
  • DL för anmälan: 15 maj
  • Konferensdagar: 14-16 juni