Fuksien UKK

Onko yliopistolla ryhmätyötiloja? Entä kuinka varata tila?

Minervassa on tarjolla kolme ryhmätyötilaa opiskelijoiden käyttöön (max. 10 henkilöä). Kaikissa tiloissa on tietokone ja dataprojektori ja tilat ovat (tilasta riippuen) käytettävissä klo 8(/14)–20. Keskustakampuksella ryhmätyötiloja löytyy myös mm. Kaisa-talosta ja Aleksandriasta. Ryhmätyötilojen varaus tapahtuu sähköisen varausjärjestelmän kautta. Ryhmätyötilat ovat suosittuja, joten muistathan hoitaa varauksen ajoissa! Pääkirjaston (Kaisa-talon) ryhmätyötilojen varausjärjestelmä ei ole vielä toistaiseksi käytössä, mutta tiloja voi kuitenkin käyttää niiden ollessa vapaana. Ryhmätyöskentelyssä kannattaa hyödyntää myös opintopiiriwikiä.

Minulla on lukihäiriö, saanko erityisjärjestelyitä tenttiin? Minne ilmoitan asiasta?

Helsingin yliopistossa on tarjolla opintoneuvontaa vammaisopiskelijoille ja lukivaikeuksisille opiskelijoille. Voit kysyä esimerkiksi tentti- ja luentojärjestelyistä osoitteessa vammaisneuvonta[at]helsinki.fi. Oikeutta erityisjärjestelyihin haetaan tiedekunnan kautta. Opiskelijan tulee toimittaa todistus (esim. lääkärintodistus) vammastaan tiedekuntaan, joka tekee asiaan liittyvän päätöksen. Tiedekunnan opintoneuvojilta voi tarvittaessa kysyä lisää. Erityisjärjestelyistä on hyvä keskustella myös opettajan kanssa.

Miten ohjaan sähköpostit suoraan omiin kansioihinsa?

Luo ensin uusi kansio ja tämän jälkeen ohjaa haluamasi viestit sinne jonkin säännön mukaan. Näin saat esimerkiksi Peduca-listan viestit yhteen kansioon, Elo-listan toiseen ja opintoasiat kolmanteen! Seuraavassa step-by-step-esimerkki, jossa listan kasv-opiskelijat sisältö ohjataan kansioon nimeltä opintoasiat.

Uuden kansion luonti
1. Mene kohtaan kansiot
2. Paina valitse toiminto ja luo
3. Anna kansiolle nimi (esim. opintoasiat)

Sähköpostien jakaminen
1. Valitse suodattimet
2. Valitse uusi sääntö
3. Anna säännölle jokin nimi
4. Valitse valitse kenttä-valikosta esimerkiksi otsikko.
5. Kirjoita sisältää-kohtaan haluamasi jakamisen peruste, kuten “kasv-opiskelijat”.
6. Valitse tee tämä-kohdasta laita viesti tähän kansioon
7. Valitse äsken luomasi kansio
8. Tallenna

Missä voi kopioida, tulostaa tai skannata?

Helsingin yliopiston kirjastossa on monitoimilaitteita ja verkkotulostimia asiakkaiden käyttöön. Monitoimilaitteet toimivat henkilökohtaisella tunnistekortilla ja niillä voit sekä kopioida, skannata että tulostaa, mikäli sinulla on Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Henkilökunta opastaa mielellään pulmatilanteissa. Lisätiedot Helsingin yliopiston kirjaston sivuilta.

Miten liityn Peducan ja AKK:n sähköpostilistoille? 

Peduca-lista ja AKK:n Elo-lista pitävät sinut kärryillä järjestöjen toiminnasta. Liittyminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Viestikenttään kirjoitetaan subscribe listan-nimi-tähän (otsikkokenttä jää tyhjäksi). Eli liittyessäsi Peduca-listalle viestikenttään kirjoitetaan subscribe peduca-lista. AKK:n Elo-listalle liittyessäsi viestikenttään tulee subscribe elo-lista. 

Voiko kurssin arvosanaa korottaa?

Voi korottaa. Mutta kannattaa toki aina harkita, onko korottamiseen käytetty aika ja vaiva sen arvoista, sillä yhden yksittäisen kurssin arvosana harvoin ratkaisee esim. opintokokonaisuuden kokonaisarvosanaa saati sitten merkitsisi paljoakaan aikanaan työnhaussa.

Kuinka monta tenttikertaa opiskelijalla on käytössään? 

Luentokursseista, joissa on suoritustapana tentti, järjestetään yksi varsinainen tentti ja yksi rästitentti. Poikkeuksena ovat perusopintojen P2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, P3. Opetuksen ja oppimisen perusteet ja P4. Oppiminen työssä, organisaatiossa ja verkostoissa luentokurssit, joista järjestetään kaksi rästitenttiä. Rästitentit on tarkoitettu varsinaisessa tentissä hylätyille. Toki jos ei pääse varsinaiseen tenttiin, voi ilmoittautua suoraan rästitenttiin, mutta silloin ei tosiaan ole yhtään rästitenttimahdollisuutta (paitsi P2., P3. ja P4. olisi yksi), joten tätä ei suositella.

Onko luennoilla pakko olla läsnä, ja mitkä ovat poissaolokäytännöt?

Suurilla luentokursseilla ei ole varsinaista läsnäolopakkoa, mutta suurimmalla osalla muista kursseistamme on. Erityisesti ensimmäisellä kerralla tulee lähtökohtaisesti olla aina paikalla, sillä läsnäoloasioista sovitaan yleensä silloin. Yhtenevää käytäntöä ei siis ole, vaan sallittu poissaolojen määritellään jokaiselle kurssilla erikseen. Varsin yleinen käytäntö on kuitenkin yksi poissaolo.

Joillakin kursseilla poissaoloja korvataan erillisillä tehtävillä. Tällaiset erikseen sovittavat tehtävät aiheuttavat lisätyötä opettajille, joten niitä tulee pyrkiä välttämään. Sairauspoissaolot ja tai muut painavasta syystä johtuvat poissaolot voidaan usein kuitenkin korvata korvaavilla tehtävillä.

Jos tietää jo etukäteen, ettei pääse luennoille, kannattaa tarkistaa, onko kurssia mahdollista suorittaa kirjallisuussuorituksena. Tällöin opiskelija opiskelee itsenäisesti annetun kirjallisuuden ja osallistuu tenttiin. (Tämä on mahdollista mm. P2-, P3-  ja P4-kursseilla.)

Luennoille on kohteliasta saapua ajoissa paikalle ja pyrkiä olemaan loppuun asti paikalle, sillä kesken luennon saapuminen/poistuminen häiritsee niin luennoitsijaa kuin muitakin opiskelijoita. Jokainen on tietysti joskus myöhässä tai joutuu lähtemään ajoissa, mutta pääsääntöisesti on hyvä pyrkiä olemaan läsnä koko luennon ajan!

Mikäli poissaoloja tulee, opettaja ei toimita yksittäisille opiskelijoille kalvoja, tehtäviä tms., vaan opiskelijan tulee itse huolehtia niiden saamisesta muilta kurssilaisilta (usein materiaalit löytyvät Almasta tai Moodlesta).

Milloin kurssit pidetään? Entä mistä löydän kurssien aikataulut? 

Kurssien aikataulut löytyvät WebOodista. Ilmoittautuminen alkoi 15.8., mutta yhteinen ilmoittautuminen tehdään tiistaina 28.8. ATK-infossa.

Mikä HOPS on ja milloin se kannattaa suorittaa?

HOPS on henkilökohtainen opintosuunnitelma ja se tehdään kahdessa osassa. Hops-opintojakso koostuu opintoihin orientoivasta osasta (I-osa 1 op) ja portfolio-osasta (II-osa 1 op). Orientoiva osa sisältää ensimmäisen opintovuoden syyslukukauden aikana järjestettäviä informaatiotilaisuuksia sekä opiskelijatuutori- ja amanuenssitapaamisia. Jakson aikana opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Hopsin toinen osa suoritetaan  A 4. Kandidaatin tutkielma ja sen tekemistä tukeva seminaari -opintojakson lopussa. Huom! Kattavaa tietoa Hopsista ja sen suorittamisesta saa amanuenssitapaamisessa!

Tarkistaako joku hopsin?

Kyllä juu, amanuenssi Anna Kuuteri tarkistaa ja hyväksyy hopsin, mutta sitä voi vielä mielensä mukaan tarvittaessa muokata opintojen edessä. Lisää tietoa tästäkin todennäköisesti amanuenssitapaamisessa.

Kannattaako kaikissa orientaatioissa olla paikalla? 

Orientaatiotilaisuudet ovat osa Hopsin I-osan (1 op) suorittamista, ja kaikkiin tilaisuuksiin suositellaan osallistuttavan.

Mitä sivuaineita voi ottaa?

Sivuaineita voi valita Helsingin yliopiston eri tiedekunnista ja suuri osa sivuaineista ovat täysin vapaita. Osa sivuaineista on kuitenkin suljettuja (esim. viestintä) tai niiden lukemista on rajoitettu tasokokeilla (esim. psykologia). Kattavat listat sivuaineista löytyvät tiedekuntien opiskelusivustoilta useimmiten otsikon Opinto-oikeudet tai Sivuaineet takaa. Kannattaa myös rohkeasti kysyä meiltä tuutoreilta, sillä voimme ottaa selvää yksittäisen juuri sinua kiinnostavan sivuaineen mahdollisuuksista. Sivuaineen voi joissain tapauksissa valita myös muista yliopistoista (esim. Aalto-yliopisto) JOO-opinto-oikeuden avulla. Näistä asioista tulee vielä paljon informaatiota orientoivissa infoissa, eikä sivuaineen valinnalla ole vielä kiire, joten ei hätää!

Mistä saa opiskelija-alen matkakorttiin?

Opiskelijat ovat oikeutettuja 50 % alennukseen tietyistä matkalipuista. Alennusoikeuden voi päivittää matkakortilleen HSL:n palvelupisteessä tai 7.9. mennessä matkakortin tilapäisessä päivityspisteessä mm. päärakennuksella (Fabianinkatu 3). Lisätietoja täältä.

Onko yhteistä kaikille Suomen kasvatustieteilijöille tarkoitettua ainejärjestöä?

Tällaista ainejärjestöä ei löydy, mutta ammattijärjestö SPECIA yhdistää kasvatustieteen opiskelijat ympäri Suomea. SPECIA (kattojärjestönä Akavan erityisalat) hoitaa kasvatustieteilijöiden edunvalvontaa yhdessä ainejärjestöjen kanssa, ja erityisesti työelämään liittyvissä asioissa. SPECIAan kuuluu opiskelijoita myös humanistisista tiedekunnista, joten se ei ole pelkästään kasvatustieteilijöiden ammattijärjestö.

Mitä papereita pitää olla, että saa ateria-alennuksen?

Ota mukaan opiskelijakortti tai henkilöllisyystodistus ja opiskelijatodistus, jota näyttämällä pääset nauttimaan edullisista opiskelijahinnoista!

Missä voi tulostaa?

Siltavuorenpenkereellä Minervan kirjastossa ja ATK-luokissa K2-kerroksessa. Tiistain 28.8. laitoskierroksella kerromme tarkemmin tulostimien sijainnista ja käytöstä. Tulostuskiintiö on 400 arkkia per lukukausi, jolloin tulostaminen on täysin ilmaista. Kaksipuoleisesti tulostettuna tämä on 800 sivua, yksipuoleisesti 400 sivua. Syyslukukauden kiintiö on käytettävissä 1.8.2012–31.1.2013. Kevätlukukauden kiintiö 1.2.–31.7.2013. Tulostaa voi myös muissa yliopiston tiloissa, kuten oppimiskeskus Aleksandriassa.

Minervassa sijaitsee yksi tietotekniikkakeskuksen ylläpitämä tietotekniikkaluokka, K217 K2-kerroksessa kirjaston läheisyydessä. Luokassa on 15 Windows-työasemaa, jotka ovat käytettävissä normaalilla yliopiston käyttöluvalla. Tulostus ohjautuu käytävälle K214. Luokka on kaikkien yliopistolaisten käytettävissä 24h. Yökäynti tapahtuu magneettiavaimella rakennuksen takaa pohjois- eli Hakaniemen puoleiselta seinustalta. Lue lisää yökäytöstä ja magneettiavaimista.

Miten järjestellä luentomuistiinpanot?

Luentomuistiinpanot voi kirjoittaa vihkoon esim. kursseittain. Muistiinpanot voi järjestellä myös kansioon välilehtien ja luentolehtiön avulla, jolloin jo suoritetun kurssin muistiinpanot on helppo poistaa kansiosta ja tehdä tilaa uusille muistiinpanoille. Kansioon saa kätevästi myös luennoilla jaettavan materiaalin. Kannettavaa tietokonetta voi käyttää muistiinpanojen kirjoittamiseen, jolloin kaikki tiedot löytyvät kätevästi samasta paikasta. Tietokoneeseen myös mahtuu huomattavasti enemmän muistiinpanoja kuin kansioon tai vihkoon, ja niitä on helpompi muokata. Lisäksi elektroniset aineistot ovat käden ulottuvilla. Tai muistiinpanot voi järjestää millä muulla tavalla tahansa, mikä sopii sinulle!

Kirjaston lainat? Loppuuko kurssikirjat kesken?

Kirjat voivat loppua kesken, mutta syksyn perusopintojen kurssikirjoja on yleensä ollut riittävästi. HELKAn kirjahaussa näkyvät teokset kaikissa HELKA-kirjastoissa, joten kannattaa tarvittaessa lähteä hakemaan kirjaa myös muualta kuin Kaisa-talosta. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan omassa kirjastossa Minervassa on tarjolla 2 vrk lyhytlainoja monista kurssikirjoista.  Muista myös pääkaupunkiseudun kapunginkirjastot (HelMet).

Voinko olla myöhässä luennolta?

Riippuu luennoitsijasta, suositellaan, että olisitte ainakin ensimmäisellä luennolla ajallaan. Riippuu pitkälti myös siitä, onko kurssilla läsnäolopakko ja pidetäänkö läsnäoloista kirjaa. Huomatkaa kuitenkin akateeminen vartti! Jos luento alkaa klo 12, se tarkoittaa käytännössä klo 12.15. Tämäkin riippuu kuitenkin luennoitsijasta, luentosarjasta ja kurssin luonteesta, joten ensimmäisellä luennolla kannattaa aina olla ajoissa.

Voinko osallistua myöhässä luentosarjalle?

Tämä voi onnistua. Tämä on kuitenkin kurssikohtaista, joten ole yhteydessä luennoitsijaan.

Miten paljon fuksivuonna juodaan?

Juuri sen verran, kun itse haluaa. Tapahtumiin saa aina mennä myös alkoholittomalla linjalla.

Missä käyttisläiset bilettää?

Rexissä, Vaticanissa, Amarillossa, muiden opiskelijoiden kotona, Uudella ylioppilastalolla Alina-salissa sekä kaikkialla missä on hyvät bileet!

Mikä on Amazing Race ja milloin se pidetään?

Täältä löytyypi vastaus molempiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *