Sisällysluettelo

Mitä Fuksiblogista löytyy? Tälle sivulle on kerätty aihealueittain blogin sisältöä. Katso myös Tapahtumakalenteri, Tuutorit, Linkkejä sekä Fuksien useimmin kysytyt kysymykset.

Aloita tästä

Tervetuloa Fuksiblogiin!

Tervetuloa Siltavuorenpenkereelle!

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Fuksin muistilista

Ilmoittautuminen opintoihin

Ilmoittautuminen Kielikeskuksen opintoihin

ATK-käyttöluvan aktivointi

Opintokokonaisuuden kokoaminen

Opiskelijaelämää

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ainejärjestöt

Fuksin ajatuksia

Haalarit fukseille

Conduksen speksi

Sitsit – traditionaalinen opiskelijajuhla, katso myös Fuksisitsien etiketistä ja ohjeista

Lehdet kuuluvat fuksisyksyyn

Opiskelun tueksi

Opiskelun tueksi, osa 1 – Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta ja käyttäytymistieteiden laitos

Opiskelun tueksi, osa 2 – HYYn ylioppilaskalenteri

Opiskelun tueksi, osa 3 – HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma, HYYn Antoisampaan opiskeluun -opas sekä Avoimen yliopiston Opiskelun taito -sivusto

Oppimispäiväkirja

Miten lukea tenttiin?

Esseen kirjoittaminen

Luentosuoritus vai kirjallisuussuoritus?

Kielijelppi – jelppiä akateemiseen viestintään

Kasvatustieteen tutkinnot

Kasvatustieteen kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot -kaavio

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, KK

Kasvatustieteen maisterin tutkinto, KM

Kasvatustieteen tohtorin tutkinto, KT tai FT

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston organisaatio

HYY – Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Studia Generalia

Kasvatustieteiden asiantuntijat esittäytyvät – Kristiina Brunila, Yrjö Engeström, Elina Lahelma ja Leila Pehkonen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *