Esseen kirjoittaminen

 • Lue lähdekirjallisuutta pitäen mielessäsi esseen aihe ja  lukiessasi voit alkaa hahmotella myös näkökulmaasi.
 • Merkkaa jo lukuvaiheessa ylös mahdolliset ajatukset ja tekstinpätkät sivunumeroineen, joita voisit käyttää esseessä. Tämä säästää aikaa, eikä kaikkia kirjoja tarvitse lukea moneen kertaan. Näin ei myöskään mene sekaisin, mitkä ajatukset olivat omia ja mitkä kirjoista!
 • Suunnittele, suunnittele ja suunnittele! Rajaa aihe, hahmottele rakenne, ota ylös lähdeviittaukset ja lähde sitten kirjoittamaan. On helpompi kirjoittaa, jos tietää mistä on kirjoittamassa.
 • Pohjatyön jälkeen lähde rohkeasti kirjoittamaan. Älä sorru valkoisen paperin kammoon, sillä usein vasta kirjoittaessa saa ajatukset koottua ja joskus voi olla parempi aluksi kirjoittaa edes jotain, kuin olla kirjoittamatta mitään. Tekstiä on helpompi muokata, jos on jotain mitä muokata.
 • Kun kirjoittaminen ei suju.
  • Pidä lyhyt tauko!
  • Palaa lähdekirjallisuuden tai omien muistiinpanojen pariin, voit saada uusia ideoita.
  • Lue mitä olet jo saanut aikaan.
 • Ole valmis muokkaamaan tekstiä.
 • Hyödynnä vertaistukea. Aihe ja näkökulma voivat olla erilaiset, mutta kaikki painivat saman kirjoitusprosessin parissa.
 • Opettele viittaustekniikka ja tee viittaukset jo ensimmäisellä kerralla huolella. Niiden korjaaminen jälkikäteen syö hermoja ja aikaa.

Katso myös Kielijelppi: Kirjoitusviestintä.

Teksti: Netta Metsäaho ja Niina Hinkkanen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *