Luentosuoritus vai kirjallisuussuoritus?

Jotkin kursseista voi suorittaa joko luentosuorituksena tai kirjallisuussuorituksena. Usein luentosuoritukseen kuuluu läsnäolo luennoilla, mahdollisesti joitain ryhmätöitä ja tentti. Kirjallisuussuorituksessa opiskelijalle osoitetaan tentittävä kirjallisuus, joka opiskellaan itsenäisesti ja osallistutaan tenttiin sen pohjalta. Mitkä ovat suoritustapojen hyvät ja huonot puolet?

Luentosuoritus

+ Luennot selventävät usein kirjassa vaikeasti muotoiltuja asioita.

+ Luennoitsijat auttavat jäsentämään ja arvioimaan tietoa, esittämään kritiikkiä ja herättämään keskustelua.

+ Opiskelun aikatauluttaminen on helpompaa.

+ Opiskelukavereiden kollektiivinen tuki auttaa jaksamaan.

+ Luennoilla on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin.

+ Luennoitsijat ovat usein alansa tutkijoita, joilta voi oppia paljon sellaista, mitä ei kirjasta opi!

Sitova aikataulu.

Luennot saattavat mennä päällekkäin jonkin toisen kurssin kanssa.

Istumalihakset ovat koetuksella kovilla luentopenkeillä.

Kirjallisuussuoritus

+ Vapaampi aikataulu, joten sopii hyvin muiden kurssien tai töiden lomaan.

+ Mahdollistaa aiheiden priorisoinnin omien mielenkiintojen tai aikataulun mukaan.

+ Itsenäisen työskentelyn taidot ja itsekuri harjaantuu.

+ Saa valita itse opiskeluympäristönsä.

 Menettää mahdollisuuden oppia taitavilta luennoitsijoilta.

 Tenttikirjoja on usein iso pino ja niiden lukemiseen menee aikaa. (Kirjallisuussuorituksella ei siis pääse vähemmällä ajankäytöllä, vaikka kalenteri näyttäisikin tyhjältä.)

Lukeminen on yksinäistä puurtamista, ellei sitten perusta lukupiiriä.

 Lukuaikataulusta lipsuu helposti.

Suoritustapoja ei voi laittaa paremmuusjärjestykseen. Plussia ja miinuksia voi kuitenkin käyttää hyödyksi miettiessään itselleen parasta tapaa suorittaa kurssi. Yleisesti suositellaan luentosuoritusta, mutta elämäntilanteesta riippuen kirjallisuussuoritus voi olla joskus parempi vaihtoehto. HUOM! Kurssin mahdolliset suoritustavat vaihtelevat, eikä kaikkia kursseja voi esimerkiksi suorittaa kirjallisuussuorituksena.

Katso vinkkejä myös oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen ja tenttiin lukuun!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *