Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on tullut varmasti jo jonkin verran tutuksi viime kuukausien aikana. Tässä kuitenkin vielä joitakin perustietoja, jotta tuntisit yliopistomme entistä paremmin!

Helsingin yliopisto

…on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö.

…toimii neljällä kampuksella Helsingissä.

…on perustettu vuonna 1640.

Yliopiston päätehtävät

Tutkimus. Tieteellinen tutkimus on yliopiston toiminnan perusta.

Opetus. Helsingin yliopiston opetus on läheisessä yhteydessä tutkimukseen. Periaatteena on, että jokainen opettaja on tutkija ja jokainen tutkija opettaa.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Helsingin yliopisto on yhteiskunnallinen vastuunkantaja, tieteen puolestapuhuja ja arvostettu yhteistyökumppani.

Yliopiston strategia

Helsingin yliopiston strategia vuosille 2013–2016 on kokonaisuudessaan luettavissa esimerkiksi täällä. Tässä joitakin poimintoja.

Yliopiston missio

Helsingin yliopisto on Suomen monipuolisin tieteen, sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, tulevaisuuden rakentaja ja edelläkävijä.

Visio vuoteen 2020: Huipulle ja yhteiskuntaan

Helsingin yliopisto lujittaa asemaansa maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukossa. Se toimii aktiivisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta.

Strategiset tavoitteet

Kuulua maailman viidenkymmenen parhaan yliopiston joukkoon, kantaa vastuunsa yhteiskunnallisena vaikuttajana, olla innostava ja hyvinvoiva yhteisö sekä rakentaa taloutensa kestävälle pohjalle.

Keskeiset arvot

Yliopistolaisten toimintaa ohjaavat keskeiset arvot ovat kriittisyys, luovuus sekä pyrkimys tietoon ja totuuteen.

Yliopisto organisaationa

Helsingin yliopiston organisaatiorakenne on kolmiportainen. Yliopistotasoon kuuluvat yliopistokollegio, hallitus, rehtori, kansleri ja keskushallinto. Toisen tason muodostavat tiedekunnat ja erilliset laitokset, ja kolmannen tason tiedekuntien ja erillislaitosten alaiset laitokset ja yksiköt.

Yliopistotaso

Yliopistokollegio. Yliopistokollegion tehtävänä on mm. kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista. Yliopistokollegioissa on 50 jäsentä, joista opiskelijoita 15.

Hallitus. Helsingin yliopiston ylin päättävä elin on hallitus. Nykyisessä hallituksessä on 13 jäsentä, joista opiskelijoita kaksi.

Rehtori. Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Helsingin yliopiston rehtorina toimii tällä hetkellä siviili- ja kauppaoikeuden professori Thomas Wilhelmsson.

Kansleri. Kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Helsingin yliopiston kanslerina toimii tällä hetkellä teoreettisen filosofian professori Ilkka Niiniluoto.

Keskushallinto. Yliopiston keskushallinnon muodostavat rehtorin kanslia ja yliopistopalvelut. Rehtorin kanslia ja yliopistopalvelut toimivat yhteistyössä tiedekuntien, laitosten ja erillislaitosten kanssa sekä kehittävät yhteistyön muotoja ja yhteisiä menettelytapoja.

Toisen taso

Helsingin yliopisto jakautuu yhteensä 11 eri tiedekuntaan. Tiedekunnassa voi olla laitoksia, erillisiä laitoksia ja tiedekuntien yhteisiä laitoksia. Tiedekuntaa johtaa dekaani.

Yliopistossa on tiedekuntien lisäksi erillisiä laitoksia, jotka hoitavat sellaisia yliopiston päämääriä tukevia tehtäviä, joissa resurssien keskittäminen yhteen yksikköön on toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista.

Kolmas taso

Organisaatiorakenteen kolmannen ja viimeisen portaan muodostavat tiedekuntien ja erillisten laitosten alaiset laitokset ja yksiköt.

Helsingin yliopiston organisaatio. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana. Lähde: http://www.helsinki.fi/lyhyesti/organisaatiokaavio.html.

Lähteet ja lisätietoa aiheesta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *