Antioksidantit

Mitä antioksidantit ovat?

Antioksidantit mielletään helposti terveellisen ruoan komponenteiksi, jotka olisivat terveyden kannalta välttämättömiä. Puhekielessä antioksidanteilla tarkoitetaan pääasiassa ravinnosta saatavia antioksidantteja kuten C-vitamiinia.

Aineenvaihdunnassa syntyy väistämättä radikaaleja ja muita hapettavia yhdisteitä, jotka voivat olla haitallisia soluille ja niiden komponenteille. Radikaalit voivat hapettaa ja vaurioittaa esimerkiksi lipidejä, proteiineja tai DNA:ta. Radikaaleja voidaan joko hajottaa entsymaattisesti tai antioksidantit voivat pelkistää ne vaarattomiksi. Oksidatiiviseksi stressiksi kutsutaan tilaa, jossa radikaalien pitoisuus on tilapäisesti kohonnut, esimerkiksi tulehduksessa, mutta antioksidanttien käytöstä tulehduksen lievittäjänä ei ole tieteellistä näyttöä.

EFSA on virallisesti hyväksynyt antioksidanteiksi vain E-, B2- ja C-vitamiinit, sekä kivennäisaineista seleenin, sinkin ja mangaanin. Näiden lisäksi esimerkiksi polyfenoleilla voidaan sanota olevan antioksidatiivista vaikutusta. Kuitenkin hyväksyttyjen antioksidanttien lisäksi vain oliiviöljyn polyfenoleista voidaan esittää oksidatiivisen vaurion ehkäisyyn liittyvä terveysväite. Loput hakemuksista on jouduttu hylkäämään puutteellisen näytön vuoksi, joka on tyypillisesti ollut seurausta heikosta karakterisoinnista tai in vitro –markkereilla tehdyistä tutkimuksista, joista ei terveysväitteen hyväksymisprosessin määritelmän vuoksi voida johtaa kausaliteettia ihmisen terveyttä koskien.

Osalla antioksidanteista on myös lisäainekäyttöä. Hyväksytyistä antioksidanteista E-vitamiinia (E306, E307, E308, E309) ja C-vitamiinia (E300) lisätään hapettumisenestoaineina parantamaan tuotteen säilyvyyttä. C-vitamiinia käytetään myös jauhonparanteena. Lisäainekäytöllä ei ole näytetty olevan fysiologisesti merkittäviä vaikutuksia, joskin antioksidantteja voidaan lisätä tuotteeseen tarpeeksi terveysväitteen esittämistä varten teknologisista syistä.

Mistä antioksidantteja saa?

Suurin osa hapettumisvaurioista (joita ravinnosta saadut antioksidantit myös estävät) estetään elimistön omilla entsyymeillä. Kehon entsyymeistä antioksidativiisesti toimivat glutationiperoksidaasi, superoksididismutaasi sekä katalaasi. Antioksidantteja saadaan ravinnosta, erityisesti kasvikunnan tuotteista. C-vitamiinia (askorbiinihappoa) saa esimerkiksi sitrushedelmistä ja E-vitamiinia pähkinöistä ja siemenistä. Eläinkunnan tuotteista kala, simpukat ja punainen liha toimivat hyvinä seleenin lähteinä. Terveellisyystrendin innoittamana elintarvikkeisiin on myös lisätty viime vuosina antioksidantteja.

Untitled

Terveysväitteet ja markkinointi

Vaikkakin antioksidantteihin liittyviä terveysväitehakemuksia on tehty yli sata, hyväksyttyjä väitteitä on kuitenkin vain muutama. Hämäävä markkinointi sekoittaa kuluttajan ymmärrystä antioksidanteista. Tuotteissa on näkyvillä ravitsemusväitteitä kuten ”Antioksidanttien lähde” ja tuotteiden mahdollisia antioksidatiivisia vaikutuksia korostetaan. Ennen väiteasetusta antioksidantteja sisältäviä elintarvikkeita ja ravintolisiä ehdittiin markkinoida niin kauan, että kuluttajat todennäköisesti mieltävät nämä terveysväitteet edelleen tosiksi. Edelleen esiintyvät epätieteelliset artikkelit asiasta sekoittavat vähemmän asiaan perehtynyttä vielä entisestään. Tämän lisäksi kuluttajan ymmärrystä horjutetaan vielä sillä, että moni lisäravinne kuuluu kasvirohdosvalmisteisiin, eikä niitä silloin koske elintarvikelainsäädäntö. Tämän vuoksi kasvirohdosvalmisteista saa esittää terveysväiteasetuksen vastaisia terveysväitteitä. Kaiken tämän takia on helppo ymmärtää miksi valveutuneenkin kuluttajan on vaikea pysyä kärryillä todellisista antioksidanttien lähteistä.

oliivi

Oliiviöljy on yksi harvoista elintarvikkeista joka on saanut terveysväitteen läpi antioksidanttien kohdalta. Oliiviöljyssä nimenomaan polyfenolit ovat antioksidantti ja suojaavat LDL partikkeleita hapettumiselta.

Antioksidantit ravintolisissä ja niiden terveellisyys

Vaikka monien antioksidanteiksi luokiteltujen vitamiinien ja hivenaineiden, kuten esimerkiksi E- ja C-vitamiinien sekä seleenin ja sinkin, riittävä saanti ravinnosta on elimistölle ihan oikeasti välttämätöntä, on niiden käytöstä ravintolisinä tarjolla kuluttajille valtavasti ja hyvinkin ristiriitaista tietoa ja tutkimusta.

Vielä muutama vuosikymmen sitten antioksidanttien todella uskottiin ehkäisevän muun muassa syöpää ja sydäntauteja sekä hidastavan vanhentumista. Alun perin vaihtoehtoisen lääketieteen parista koululääketieteen piiriin kantautunut ajatus suurten antioksidanttisten vitamiini- ja hivenaineannosten tuottamista terveyshyödyistä on sittemmin kuitenkin kumottu. Yksi tutkituimmista ja eniten kiinnostusta herättäneistä hypoteeseista lienee beetakaroteenin ja E-vitamiinin keuhkosyöpää ja sepelvaltimotautia ehkäisevä vaikutus. Tätä epäiltyä antioksidanttista ihmevaikutusta tutkittiin laajasti ympäri maailmaa, myös Suomessa. 1990-luvun alussa julkaistun suomalaisen SETTI-tutkimuksen mukaan beetakaroteeni ei aiemman hypoteesinsa mukaisesti kuitenkaan vähentänyt keuhkosyöpää vaan sen käyttö ravintolisänä sen sijaan lisäsi pitkään tupakoineiden miesten sairastumisriskiä. Tämä tulos vahvistettiin vielä myöhemmin laajoin tutkimuksin. E-vitamiinilla ei ollut tutkimusten mukaan vaikutusta sairauksien riskiin.

Antioksidanteiksikin luokiteltuja vitamiineja ja hivenaineita on erityisen runsaasti monissa kasviksissa, kuten hedelmissä, marjoissa ja vihanneksissa. Tutkimusten mukaan näitä paljon ravinnossaan käyttävillä ihmisillä todella onkin muuta väestöä pienempi riski sairastua esimerkiksi syöpään ja sydäntauteihin. Tämä voidaan kuitenkin selittää siten, että hedelmät, marjat ja vihannekset sisältävät antioksidanttisten vitamiinien ja hivenaineiden lisäksi paljon muita näitä sairauksia ehkäiseviä tekijöitä kuten kuitua, tärkkelystä, tyydyttymättömiä rasvahappoja ja fenoliyhdisteitä kuten flavonoideja. Monesti myös runsaasti kasviksia ravinnossaan käyttävät noudattavat muutenkin muuta väestöä terveellisempää ruokavaliota ja ehkä esimerkiksi liikkuvatkin enemmän.

Nykyisen antioksidantteja ja niiden terveyshyötyjä koskevan tutkimustiedon valossa on perusteltua sanoa suuriannoksisten antioksidanttisten vitamiini- ja hivenainelisien käytön olevan turhaa ja jopa terveydelle haitallista. Todennäköisesti yksinkertaisin ja helpoin tapa varmistua siitä, että keho saa varmasti riittävästi myös terveydelle kiistattomasti välttämättömiä ja hyödyllisiä antioksidantteja, on syödä mahdollisimman monipuolisesti todellista superruokaa eli ihan tavallisia kasviksia.

Lähteet:

http://www.knossos.fi/

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Eviran E-koodiavain (http://m.evira.fi/portal/fi/haku/?itemsPerPage=5000)

EFSA, Guidance on the scientific requirements for health claims related to antioxidants, oxidative damage and cardiovascular health, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2474.pdf

EK224 Luentokurssin materiaali

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00037 Haettu internetistä 29.9.2013

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00038 Haettu internetistä 29.9.2013

Jussi Huttunen: Antioksidantit ja terveys -tieteen harharetki, Duodecim 2004;120:2623-4

http://www.tohtori.fi/?page=2615864&id=0552943

http://health.cvs.com/GetContent.aspx?token=f75979d3-9c7c-4b16-af56-3e122a3f19e3&chunkiid=29880

http://www.antioksidantit.com/

http://paleokeittio.wordpress.com/category/reseptit/kasvikset/”>http://paleokeittio.wordpress.com/category/reseptit/kasvikset/

– Jenni Westerlund, Essi Kalliolahti, Iida Sivula, Jenni Säisä

4,687 thoughts on “Antioksidantit

  1. Mitä mieltä olette naistenlehtien ja muiden terveystietoisten julkaisujen tyylistä edelleen rummuttaa lukijoille milloin minkäkin kasvikunnan raaka-aineen tehosta antioksidanttina ? Eikö tämäkin ole väiteasetuksen mukaista “kuluttajan harhaanjohtamista” ?

  2. Mielestäni on totta, että kuluttajia harhaanjohdetaan. Luulen että antioksidantteja rummuttavien kirjoittajien tietous antioksidanteista on myöskin harhautunut. Kirjoittajat itse eivät ole perehtyneet aiheeseen tarpeeksi, vaan levittävät harhatietoutta, jonka he luulevat olevan totta. Koska antioksidanteista on valtavasti tarjolla tietoa (ristiriitaista sellaista) internetissä ja erilaisissa kirjoituksissa on tavallisen kuluttajan varmasti vaikea suodattaa mikä on totta ja mikä ei. Naistenlehdissä ja toisaalta muunkinlaisissa julkaisuissa toisaalta on varmasti monia muitakin asioita jotka eivät ihan aina pidä paikkansa, toisena kuukautena muoti-ilmiönä on tämä dieetti ja seuraavana kuukautena tuo dieetti. Kuluttajalla on myös velvollisuus olla uskomatta kaikkea ja mikäli asia kiinnostaa kovasti, kannattaa ottaa itse selvää asioista perinpohjin ennenkuin toteuttaa asioita käytännössä. Tietenkään kaikki eivät kyseenalaista tämänkaltaisia artikkeleita ja harhaanjohtaminen on väistämätöntä. Asiaan tulisi puuttua jollain tavoin.

    • Mielestäni naistenlehtien tai muiden terveystietoisten julkaisujen tyyliin kirjoittaa antioksidanttisista kasvikunnan raaka-aineista ei tule puuttua. Naistenlehdet yms. eivät ole tieteellisiä julkaisuja eikä niihin tule kenenkään suhtautua tieteellisellä vakavuudella. Olen samaa mieltä Jenni W:n kanssa siitä, että kuluttajalla on velvollisuus olla uskomatta kaikkea mitä tämänkaltaisista julkaisuista lukee. On mielestäni täysin ylimääräistä kuluttajan holhoamista sekä kaiken kaikkiaan päätöntä alkaa esimerkiksi valvomaan onko naistenlehtien julkaisujen väitteet antioksidanteista EFSA:n hyväksymiä väitteitä. Jos naistenlehdessä sanotaan, että “näin saat unelmiesi miehen” ja kerrotaan tarkat ohjeet siihen, ei kukaan täysjärkinen pidä asiaa tieteellisenä totuutena. Vai pitäisikö seuraavaksi naistenlehtien sisältämät myös tämänkaltaisten julkaisujen väitteet todistaa todeksi? Tuskin. Ja samasta syystä mielestäni naistenlehdet saavat jatkaa rummutustaan juuri siitä kasvikunnan raaka-aineesta mistä uskovat lehden lukijoiden kiinnostuvan niin kauan kun niissä ei neuvota kuluttajaa ottamaan purkista suuriannoksisia vitamiini- tai hivenainelisiä.

  3. Oli yllättävää huomata, että antioksidanteista on saatu niin vähän terveysväitteitä, vaikka sitä mainostetaan edelleen valtavasti hyvänä asiana. Edellisestä kommentista olen samaa mieltä, ettei kuitenkaan pitäisi ottaa kaikkien lehtien julkaisuja toissaan.

  4. Erittäin hyvä kirjoitus antioksidanteista! Sopi täydellisesti luettavaksi tenttiä edeltävään aamun 🙂 -hyvää kertausta. Hyvä pointti tuo missä vertaatte kasviksia syövän henkilön muihin elämäntapoihin, enpä ole tullut ajatelleeksi aijemmin.

  5. This is valuable knowledge for my crowd, so I’ll share this post and you should likely get a few extra subscribers. It’s a step up from anything else I’ve seen when it comes to this subject. TY for the inspired viewpoint!