Liikevoittoa terveysväitteistä

Liikevoittoa terveysväitteistä

Saimme aiheeksemme liikevoittoa terveysväitteistä. Totesimme, että aiheen käsitteleminen on mielekästä siten, että hankimme tietoa aiheeseen liittyen joltain elintarvikealan yritykseltä.

Ennen haastattelua teimme omista lähtökohdistamme ennakko-olettamuksia, miten yritys tulisi vastaamaan meille kysymystemme perusteella.

Oletimme, että:

 • Funktionaalisten elintarvikkeiden tuottaminen on suurempi riski yhtiölle, koska tuotekehitysprosessi vaatii enemmän tutkimusta, eikä terveysväitteiden hyväksynnästä ole takeita.
 • Funktionaalisten elintarvikkeiden osuus on pieni, mutta trendi on jatkuvasti kasvava
 • Funktionaalisista elintarvikkeista saatava tuotto on korkeampi kuin perinteisistä elintarvikkeista

Lähestyimme kahta eri suomalaista elintarvikealan yritystä aiheen tiimoilta. Jo tässä vaiheessa saimme ensimmäisen opetuksen, sillä kiireellisen aikataulun puitteissa yrityksen mukaan saaminen oli haastavaa. Toinen valitsemistamme yhtiöistä ei vastannut koskaan.

Haastattelimme keskisuurta meijerialan yritystä, jonka keskeisimpiä tuoteryhmiä ovat juustot, maidot ja muut maitotuotteet. Keskeisenä liikeideana on tarjota kuluttajille suomalaista laatua keskimääräistä korkeampaan hintaan. Yrityksen vaatimuksesta emme mainitse yrityksen nimeä.

Haastattelun pohjalta

Haastattelussa perehdyttiin juustoihin, jotka on valmistettu kasvirasvapohjaisesti ilman maitorasvaa. Kohdeyrityksen osalta funktionaalisten elintarvikkeiden osuus tuoteperheessä on noin 1/3, mikä oli yllättävän suuri verrattuna ennakko-oletuksiimme. Lisäksi huomionarvoista oli, että hetkellisesti vaikuttanut karppausbuumi laski tuotteiden kysyntää, mutta karppauksen laannuttua kyseisten tuotteiden kysyntä on palautunut normaalille tasolle. Pitkällä aikajänteellä tuotteiden kysyntä on hitaasti nouseva.

Haastattelussa kävi ilmi, että yrityksen näkökulmasta terveysväitteitä ei kannata ylikorostaa, sillä se saattaa vaikuttaa negatiivisesti tuotteen myyntiin. Liiallinen terveellisyyden ylikorostaminen johtaa tuotteen ajautumiseen niche-tuotteen asemaan, jolloin vain pieni asiakaskunta on kiinnostunut kyseistä tuotteesta. Niche-tuotteella tarkoitetaan pienelle kohderyhmälle yksilöityä tuotetta. Tämän ilmiön johdosta voidaan kuluttajien väittää olevan tietyllä tavalla konservatiivisia ostotottumuksissaan, eivätkä totutut ostopäätökset muutu nopeasti.

Funtionaalisten elintarvikkeiden tuotto-odotus paljastui oletustemme mukaisesti perinteisiä elintarvikkeita korkeammaksi, mutta hinnoittelulle muodostuu nopeasti katto johtuen korkeasta hinnasta johtuvasta tuotteen hintajoustosta. Eli hinnan noustessa liian korkeaksi, sen kysyntä laskee enemmän suhteessa hinnan nostosta saatavaan voittoon.

Haastattelussa kohdeyritys korosti sitä, että suomalaisen elintarviketuotteiden yleinen hygieniataso on jo lähtökohtaisesti korkea. Sitä voidaan pitää jo itsessään kotimaisten tuotteiden kilpailuetuna. Yritys pyrkii käyttämään mahdollisimman vähän lisäaineita, koska kuluttajat arvostavat tuotteiden luonnollisuutta. Kuluttajien luottamuksen takaamiseksi terveysväitteiden paikkaansa pitävyydessä pyritään korkeimpaan mahdolliseen varmuuteen.

Tulevaisuuden osalta yritys uskoo, että ihmisten tietoisuus ja valveutuneisuus kuluttajina kasvaa koko ajan. Mistään suuresta murroksesta ei ole kysymys, vaan vastuullinen kuluttaminen kasvaa hitaasti, mutta varmasti. Tämä tarjoaa valoisia tulevaisuudennäkymiä niin koko suomalaiselle ruokaketjulle, kuin myös funktionaalisille elintarvikkeille.

3,480 thoughts on “Liikevoittoa terveysväitteistä

 1. Tämä onkin mielenkiintoinen aihe! Mietin myös alkuun, että mitä ajatuksia minulle heräsi asiaan liittyen ja samat asiat nousivat itselläkin mieleen, mitä teilläkin. Terveysvaikutteinen tuote on helppo ajatella laadukkaaksi ja siitä ollaan valmiita maksamaan enemmän. Toisaalta jännää, että firmat ajattelevat funktionaaliset tuotteet myös pienenä riskinä asiakaskunnan rajautuessa helpommin pienemmäksi.

  Kuten kurssillamme on käynyt moneen kertaa ilmi, on terveysväitteiden saaminen tuotteelle erittäin hankalaa, joten on erittäin arvostettavaa, että firmat edelleen jatkossakin näkisivät vaivaa tuotteidensa tutkimisille ja sitä kautta uusien terveysvaikutteisten tuotteiden markkinoille saamiselle. Nykyään terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen tuntuu olevan trendi, joten markkinarakoa varmasti olisi, etenkin jo ihmisten tietoisuus ja sitä kautta arvostus terveysvaikutteisia tuotteita kohtaan saataisiin kasvamaan.

 2. Tuliko teillä blogia tehdessänne vastaan tietoa kuinka paljon Suomessa ylipäätään esim. vuosittain haetaan täysin uusille väitteille hyväksyntää? Luultavasti vain kaikista suurimmat yhtiöt pystyvät tekemään laajamittaista tutkimustyötä uusien terveysväitteiden tueksi ja pienemmät yhtiöt kehittävät väitteiden mukaisia tuotteita vasta EFSA:n hyväksynnän jälkeen…? Vai oliko väitettä hakeneella yhtiöllä jonkinlainen “patenttisuoja”?

 3. Hieno ajatus toi haastattelu, ensinnäkin.
  Jännä juttu että terveellisyyden ylikorostaminen haittaa menekkiä. Motta tottahan se tietysti on, en itekään vaikka jogurttia ostaessani mene mitään erityisiä terveysjogurtteja kattomaan vaan otan sen halvan maustamattoman Rainbow’n. Lisäks suurin osa kuluttajista kai uskoo jo nyt syövänsä terveellisesti joten ei välttämättä koeta että kannattaa erikseen ostaa mitään terveyskamaa, etenkään jos siitä ei oo aikaisempaa kokemusta.

 4. Joo haastattelus oli kyl ideaa. Harmi vaan ettei toiselta yritykseltä tullut vastausta. Hyvä kommentti yritykseltä ettei terveysväitteitä kannata ylikorostaa, kun itse tämän kurssin takia varmaan tuli ajateltua että mitä enemmän terveysväitteitä sitä parempi. Olisi ollut vielä mielenkiintoista tietää yrittääkö se yritys itse saada terveysväitteitä läpi, kun kuitenkin 1/3 tuoteperheestä on funktionaalisia elintavikkeita.

 5. Mielenkiintoinen blogi !. Olin yllättynyt, että karppausbuumi laski tuotteiden kysyntää selvästi. Ajattelin myös, että tuote olisi hyvä korostaa monella terveysväitteellä kilpailijoistaan, mutta en tullut ajatelleeksi, että se saattaa aiheuttaa niche efektin. Haastattelu antoi blogille konkreettista näkökulmaa asioihin.

 6. Kiinnostava lopputulema – näinhän se on, että terveysnäkökulma saattaa jopa ärsyttää joitakin kuluttajia.

 7. Edellisiä kompaten, loistava ajatus tuo haastattelun teko. Sillä sai konkreettisemman kuvan siihen, miten taloudelliset vaikutteet ajavat yrityksiä kehittämään tuotteita ja niiden terveysväitteitä. Otsikon ollessa Liikevoittoa terveysväitteistä, manitsiko haastattelemanne yritys tarkemmin tuleeko funktionaaliset elintarvikkeet konkreettista liikevoittoa juurikin tuosta hintakatosta johtuen? Varmasti tuotekehityskin maksaa ja jos hintaa ei loppujen lopuksi voi kovasti nostaa pelätessä asiakaskunnan pienentyvän ja markkinoiden menevän nichen suuntaan, tuoko terveysväittämät lopulta konkreettista liikevoittoa, vai onko enemmänkin imagojuttu?

 8. Mielenkiintoinen blogi ja erinomainen idea haastatella yrityksiä. Tuo, että tuote menee nichen suuntaan on aika erikoista, koska luulisi, että nykypäivän trendi kannattaa terveydelle edullisten tuotteiden käyttöä. Mutta ei varmaankaan ole kannattavaa kehittää tuotetta vain pienen kuluttajan määrän käyttöön, koska terveysväitteen hakeminen ja tuotteen kehittäminen on aikaa vievää ja siksi kallista.

 9. Todella hyvä idea tehdä haastattelu aiheesta! Harmi vain, että useampi yritys ei suostunut haastatteluun.