Linjalle hakeminen

Haku tutkijapiiriin on auki 7.2.2019 klo 23:59 asti. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/95004/lomake.html

Tutkijapiiriin hyväksytään vuosittain n. 20 opiskelijaa, jotka ovat kiinnostuneita tutkijanurasta. Piiriin voi hakea kuka tahansa fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan valittu perustutkinto-opiskelija opintojen vaiheesta tai pääainevalinnasta riippumatta.

Valintakriteereinä tutkijapiiriin ovat hyvä opintomenestys ja innokkuus tutkijanuralle. Hakuprosessi koostuu hakemuksesta ja haastattelusta.

Tarvittaessa lisätietoja voit kysyä tutkijapiirin vetäjiltä.

Leave a Reply