Yleistä infoa

Tutkijapiiri kokoontuu muutamia kertoja kuukaudessa. Toimintaan kuuluu lähinnä tutustumiskäyntejä, luentoja ja on joskus ollut myös pienimuotoisia seminaareja ja journal club -henkisiä sessioita. Keväällä 2010 Tutkijapiiri järjesti opiskelijoille ensimmäistä kertaa posterisession, jossa piiriläiset pääsivät harjoittelemaan postereiden tekoa. Suuren menestyksen ansiosta posteritilaisuuksia onkin tämän jälkeen järjestetty vuosittain. Edellinen posteritilaisuus järjestettiin FyPe -kurssin yhteydessä marraskuussa 2017. Kesäkouluja puolestaan järjestetään vuosittain toukokuussa tenttiviikon jälkeen vaihtuvin teemoin.

Tutustumiskäyntejä tehdään paitsi Fysiikan laitoksen eri osastoihin ja yksiköihin, myös sen ulkopuolisiin Helsingin alueella sijaitseviin fysiikan ja lähitieteiden tutkimusyksiköihin. Tutustumiskäyntien tavoitteena on antaa monipuolinen kuva Helsingin seudulla tehtävästä fysiikan tutkimuksesta ja mahdollisuuksista päästä mukaan tutkimusryhmiin. Tutustumiskäyntejä järjestetään piiriläisten toiveiden mukaan.

Seminaareissa jatko-opiskelijat tai professorit käyvät kertomassa omasta tutkimuksestaan sekä tutkijan arkipäivästä. Esiintyjät ovat myös kertoneet, miten ovat päätyneet nykyiseen työhönsä sekä omia näkemyksiään hyödyllisistä kursseista. Tarkoituksena on antaa kuva siitä, millaista on nuoren tutkijanalun arki gradu- ja jatko-opintovaiheessa.

Yleisesti tutkijapiirin tavoitteena on, että tutkijapiiriläiset tutustuisivat eri tutkimusaloihin, laitokseen, tutkijoihin ja toisiinsa. Keväästä 2011 lähtien tutkijapiiriin osallistumisesta on saanut myös opintopisteitä. Yhteen opintopisteeseen vaaditaan 10 osallistumiskertaa sekä vapaamuotoinen kirjallinen palaute tai kehitysehdotus. Opintopistettä ei ole pakko lunastaa kymmenen osallistumiskerran jälkeen, vaan pisteitä voi kerätä koko opiskeluajalta. Jos haluat tietää paljonko läsnäoloja sinulla on, ota yhteyttä tutkijapiirin vetäjiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *