Yleinen kielitiede Helsingissä

Yleisen kielitieteen tutkimuskohteita ovat kieleen ja kieliin liittyvät ilmiöt yleisellä tasolla rajaamatta kysymyksenasetteluja mihinkään yksittäiseen kieleen. Tutkimme mm. kieltenvälisen vaihtelun rajoja, kielellisiä universaaleja, kielen oppimista, kielen muuttumista ja kielen suhdetta puhujayhteisöön ja yhteiskuntaan. Yleisen kielitieteen piiriin kuuluu myös yksittäisten, erityisesti pienten ja vielä huonosti tunnettujen ja kuvattujen kielten dokumentointi. Yleistä kielitiedettä voidaan pitää tietynlaisena sateenvarjotieteenä kaikelle kielen parissa tehtävälle tutkimukselle. Yleisen kielitieteen tutkimuksen painopisteitä Helsingin yliopistossa ovat kielellinen monimuotoisuus globaalista ja paikallisesta näkökulmasta, erityisesti maailmanlaajuiseen kielten vertailuun perustuva kielitypologia ja aiemmin vähän tutkittujen kielten dokumentaatio ja kuvaus. Lisätietoa tutkimuksestamme löytyy tutkimussivultamme.

Helsingin yliopistossa yleistä kielitiedettä voi opiskella kandi- maisteri- ja tohtoritasolla, ks. tarkemmin opiskelusivut.