Allmän språkvetenskap i Helsingfors

Allmän språkvetenskap fokuserar på språkliga fenomen på en allmän nivå – frågeställningarna begränsar sig alltså inte till ett enda språk. Forskningen behandlar bl.a. gränserna för variation mellan olika språk, språkliga universalier, språkinlärning, språkförändring och språk i relation till den talande populationen och samhället. Till allmän språkvetenskap hör även att dokumentera enskilda, i synnerhet små, tillsvidare okända och knapphändigt beskrivna språk. Allmän språkvetenskap kan uppfattas som en paraplyvetenskap för all språkforskning.

Fokusområden för allmän språkvetenskapsforskning vid Helsingfors universitet är

  • Språktypologi: forskning i språklig diversitet med hjälp av omfattande jämförelser mellan språk.
  • Deskriptiv språkvetenskap: undersökning och beskrivning av underdokumenterade språk med hjälp av fältlingvistiska metoder.
  • Forskning särskilt i följande språkliga fenomen: kunskapens ursprung, transitivitet, negation, frågor, klassifikatorer, rumslighet.
  • Språkkontakter, sociolingvistik, lingvistisk antropologi, utsatta språk.
  • Komplexiteten i språk.