Kurssikerta 5 – buffereita ja putkiremontteja

Viides kurssikerta alkoi tuttuun tyyliin valmiita ohjeita seuraillen. Turvallisuudentunne ei kestänyt kuitenkaan kauaa: Kun alun harjoitustehtävän bufferit oli saatu kuntoon, päästtiin huomattavasti itsenäisemmän QGIS-koettelemuksen pariin. Eri tietokantoja ja aikalailla kaikkia tähän mennessä opeteltuja (tai ainakaan omaan muistiin jääneitä) analyysityökaluja käyttäen lopputuloksena oli etenkin ajattelutyöhön verrattuna suhteellisen vaatimaton taulukko kysymyksistä ja niihin löydetyistä vastauksista:Taulukko 1

Viimeiseen tehtävään littyen päästiin kuitenkin työstämään myös visuaalisempaa tuotosta, aiheena putkiremontit. Tarkemmin sanottuna aikaan saadun kartan tarkoitus on vertailla eri kaupunginosia niiden putkiremonttialttiuden kannalta. Jokaiselle kartan alueelle on siis laskettu niinsanottu putkiremontti-indeksi, eli vuosina 1965-1970 rakennettujen, erittäin todennäköisesti putkiremontin kohteeksi pian joutuvien tai jo joutuneiden, kerrostalojen osuus alueen rakennuskannasta. Indeksi on ilmaistu prosentteina sekä koropleettikartan väreinä, ja yksittäiset putkiremonttialttiit kerrostalot sinisinä pisteinä kartalla. Täysin värittömäksi jääneillä alueilla ei kriteerit täyttäviä putkiremonttikohteita ole ollenkaan.Kartta 1. Pääkaupunkiseutu ja potentiaaliset putkiremontit.

Kartalta huomataan, että remonttifirmojen tulonmuodostus tulee tapahtumaan erityisesti Itä-Helsingissä. Pienempiä kerrostalokeskitymiä näkyy esimerkiksi Lauttasaaressa sekä kantakaupungin pohjoispuolella.

Kokonaisuutena kurssikerta oli ehkäpä tähän mennessä opettavaisin. Itsenäisempi työskentelytapa pakotti epävarmuuden (ja välittömän Artun paikallepyytämisen) sijasta kokeilemaan asioita ihan oikeasti oman ajattelun kautta, ja toivottavasti ainakin välillä myös onnistuneesti. Jos tämänhetkisiä QGIS-taitoja pitäisi arvioida, niin omat vahvuuteni ovat varmasti visualisoinnissa, eivät niinkään tietokantojen pyörittelyssä. Etenkin viimeisimmän karttatuotoksen kanssa taistelua riitti kohtuullisen pitkälle iltaan asti.

 

3 thoughts on “Kurssikerta 5 – buffereita ja putkiremontteja”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *