Helsingin suomea

Helsingin suomea on Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen sekä Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) yhteinen tutkimushanke. Nelivuotisen (2008–2012) hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia, ja hankkeen johtajana toimii professori Marja-Leena Sorjonen.

Tutkimuksen kohteena ovat Helsingin, erityisesti Itä-Helsingin, monenlaiset suomen kielet: hankkeessa tutkitaan eri-ikäisten niin paljasjalkaisten kuin muualta muuttaneiden helsinkiläisten kieltä erilaisissa yhteisöissä ja ympäristöissä. Hankkeen tutkijat ovat sosiolingvistejä ja keskusteluntutkijoita, ja useissa osahankkeissa hyödynnetään etnografisia metodeita.