Julkaisut

Seuraavaan listaan on koottu hankkeen tutkijoiden julkaisuja, joissa esitellään hankkeessa tehtyä tutkimusta tai jotka muuten liittyvät hankkeen keskeisiin kysymyksiin (ks. Tutkimus).

 

Artikkelit vertaisarvioiduissa julkaisuissa

Ainiala, Terhi – Halonen, Mia 2011. Somalialaistaustaiset nuoret nimistön käyttäjinä Itä-Helsingissä. – Virittäjä 115, 5–35. Koko artikkeli.

Ainiala, Terhi – Lappalainen, Hanna 2010: Miten Helsingistä puhutaan? – Virittäjä 114, 71–107. Tiivistelmä.

Halonen, Mia 2007: Monikielinen Suomi – maahanmuuttajataustaisten koululaisten suomen kielen taidosta. – Nuorisotutkimus 25, 33–49.

Halonen, Mia 2009: Puhutun kielen variantit resurssina monikielisten koululaisten kirjoitelmissa. Virittäjä 113, 329–355. Tiivistelmä.

Halonen, Mia 2009: Islam alakoulussa: Koulu kaksisuuntaisen sopeutumisen kenttänä. Nuorisotutkimus 27 (3), 23–37.

Halonen, Mia 2009. Oppitaipaleella – katsaus monikielisyyteen päiväkodista yhdeksännelle. – Johanna Lasonen & Mia Halonen (toim.), Kulttuurienvälinen osaaminen koulutuksessa ja työelämässä, 45–60. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Halonen, Mia 2012. Rikkinäisiä ja likaisia: Kieli-ideologiset prosessit kielentutkimuksen diskursseissa. – Virittäjä 116, 443–462.

Halonen, Mia – Kokkonen, Marja 2008: Loppu-ännät puuttuu! Toivotaan sujuvaa puhetta! Lapsi- ja aikuisoppijoiden kielenoppimis- ja arviointikontekstien erot. – Marja Kokkonen & Johanna Tanner (toim.), Soveltavaa suomi toisena kielenä tutkimusta. Kakkoskieli 6, 75–106. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Lappalainen, Hanna 2010: Hän vai se, he vai ne? Pronominivariaatio ja normien ristiveto. – Hanna Lappalainen, Marja-Leena Sorjonen & Maria Vilkuna (toim.), Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaan, 279–324. Helsinki: SKS.

Lappalainen, Hanna 2012: Osallistuva havainnointi. – Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela (toim.), Genreanalyysi. Tekstilajitutkimuksen käsikirja, 411–422. Helsinki: Gaudeamus.

Lehtonen, Heini 2009: Maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten monikielisyyden ilmiöitä. – Jyrki Kalliokoski & Lari Kotilainen & Päivi Pahta (toim.), Kielet kohtaavat, 161–190. Helsinki: SKS.

Lehtonen, Heini 2011: Developing multiethnic youth language in Helsinki. – Kern, Friederike & Margret Selting (toim.), Pan-ethnic wtyles of wpeaking in European metropolitan cities. Linguistic studies, 291–318. Studies in language variation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Mäntynen, Anne – Halonen, Mia – Pietikäinen, Sari – Solin, Anna 2012: Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä. – Virittäjä 116, 325–348. Tiivistelmä.

Vaattovaara, Johanna – Nuolijärvi, Pirkko 2011: De-standardisation in progress in Finnish society? – Tore Kristiansen & Nikolas Coupland (toim.), Standard languages and language standards in a changing Europe, 67–74. Oslo: Novus Forlag.

Vaattovaara, Johanna 2012: Spatial concerns for the study of social meaning of linguistic variables – an experimental approach. – Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm & Caroline Sandström (toim.), Folkmålsstudier 50, 175–209.

Vaattovaara, Johanna 2013: On the dynamics of non-linguists’ dialect perceptions – the perceived spatiality of /s/ in Finnish. – Monika Reif, Justyna A. Robinson & Martin Pütz (toim.), Variation in language and language use: Linguistic, socio-cultural and cognitive perspectives, 134–163. Duisburg Papers on Research in Language and Culture. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

Tekeillä ja tulossa olevat artikkelit vertaisarvioituihin julkaisuihin

Halonen, Mia tulossa: Skills as performances: Literacy practices of Finnish sixth-graders. – Lars Holm & Anne Pitkänen-Huhta (toim.), Nordic literacies, 121–141.

Halonen, Mia tulossa: Social media as a Linguistic Landscape of ambiguous activities: Navigating through with the help of a sign. – Mikko Laitinen & Anastassia Zabrodskaja (toim.), Dimensions of linguistic landscapes in Europe: Materials and methodological solutions. Frankfurt: Peter Lang.

Halonen, Mia tekeillä: ”Somali listeners” and ”Russian writers” – when stereotypes and test results meet.

Halonen, Mia – Ainiala, Terhi tulossa: Perception of Somali place names among immigrant Somali youth in Helsinki. – Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman & Nicolas Pepin & Elwys DeStefani (toim.), Names in everyday use. Amsterdam: Benjamins.

Halonen, Mia – Vaattovaara, Johanna tekeillä: The development path of “a Helsinki /s/” myth – indexicalisation process of a ‘folk linguistic fact’. Tulossa SLICE 3 -julkaisuun, toim. Jacob Thørgesen & Nikolas Coupland.

Lappalainen, Hanna – Ainiala Terhi tulossa: Variability in the use of names of Helsinki. – Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman & Nicolas Pepin & Elwys De Stefani (toim.), Names in everyday use. Amsterdam: Benjamins.

Sorjonen, Marja-Leena in preparation: Personal pronouns and some other resources in positioning oneself or the recipient as a representative of an organization.

 

Artikkelit ammattilehdissä, populaarit julkaisut jne.

Ainiala, Terhi – Lappalainen, Hanna 2010: Helsinki, Hesa vai Stadi: miten Helsingistä puhutaan? Kielikello 2/2010.

Halonen, Mia 2007: Kielitaitotesti kielitaidon mittarina. – Virke 4/2007, 27–30.

Halonen, Mia 2008. Ensikielenä ”muu” – maahanmuuttajataustaisten koululaisten suomi. – Kielikello 2/2008.

Halonen, Mia 2009: Monimuotoinen islam alakoulussa. Koko artikkeli.

Halonen, Mia 2010: Äidinkieli, oma kieli, ensikieli. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 9/2010. Koko artikkeli.

Halonen, Mia 2010: Äidinkielet koulutuksessa. Kieli, koulutus
ja yhteiskunta 3/2010. Koko artikkeli.

Lappalainen, Hanna 2010: Se ja hän puhutussa kielessä. Kielikello 4/2010.

Lehtonen, Heini 2009: ”Kielten vuoropuhelua – väläys Itä-Helsingistä.” – Näkökulmia kulttuurienväliseen vuoropuheluun. Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 julkaisu. Valtion taidemuseo. http://www.vuoropuhelu.fi/images/stories/Julkaisut/nakokulmia_synvinklar_perspectives.pdf

Raevaara, Liisa 2010: Nuorisotalolla tutkimassa nuorten kieltä. – Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.), Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka, 89–90. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 101.

Raevaara, Liisa 2011. Arjen puheet – järjestystä, rutiineja ja leikkiä. – Leif. C. Andersson, Ilari Hetemäki, Riitta Mustonen & Ari Sihvola (toim.), Kaikki irti arjesta, 136–147. Helsinki: Gaudeamus.

Raevaara, Liisa 2011. Nuorisokieli ammentaa monista lähteistä. Helsingin Sanomat, Vieraskynä 13.8.2011.

Raevaara, Liisa 2013. Puhut sä stadii? – Helsinkiläisnuorten kirjavaa puhetta. Kielikuulumisia 1/2013. Koko teksti.

Raevaara, Liisa 2013: Kato meitsi täs vaan pussittaa palloimeitsi ja meikä minän rinnalla. [About the use of pronouns meitsi and meikä.] Kielikuulumisia 1/2013. Koko teksti.

Rouhikoski, Anu 2010: Pohjois-Savosta pääkaupunkiseudulle – muuttajan kieli suurennuslasin alla. Kielikello 2/2010, 8–11.

Rouhikoski, Anu 2012: Koska meitä käsketään – tai pyydetään, neuvotaan ja ohjataan. – Gerontologia 26, 262–263.

Rouhikoski, Anu 2013: Meitsi ja stadiässä. Näkökulmia Helsingin puhekieleen. – Kielikello 2/2013, 4–8.

Vaattovaara, Johanna 2009: Seniorin kiekaisu. Gerontologia 23, 237–238.

Vaattovaara, Johanna 2010: Säännöt ja sallivuus – mitä opettaa suomen kielen variaatiosta? Virke 3/2010.

Vaattovaara, Johanna (painossa): Helsinkiläisen ässän mysteeri. Tulossa Kielikellon numerossa 2/2013.

 

Tutkijoiden haastatteluja ja mediaesiintymisiä (aikajärjestyksessä)

Murteita inhotaan ja rakastetaan. Prisma Studio -ohjelmassa Johanna Vaattovaara, Marjatta Palander ja Tommi Kurki 8.4.2009.

Nuorten kieli. Liisa Raevaaran haastattelu, Yle Puhe, Päiväntasaaja 26.1.2011.

Monikulttuurisuus. Mia Halosen haastattelu Plan-lehdessä, marraskuu 2011.

Maahanmuuttajat ja puhutun kielen oppiminen. Liisa Raevaaran haastattelu sanomalehti Ilkassa, 1.12.2011

Helsinkiläisnuorten kieli, slangi. Liisa Raevaaran haastattelu MTV3:n nettiuutisessa ja -videossa 9.12.2011. Koko uutinen.

Nuorten kiroilu. Liisa Raevaaran haastattelu, Yle Turku, nettiuutinen 12.12.2011.

Monikielisten lasten kasvaminen. Mia Halosen haastattelu sanomalehti Karjalaisessa, tammikuu 2012.

”Stadin ässässä” ärsyttää sen ”helsinkiläisyys”. Johanna Vaattovaaran ja Mia Halosen haastattelu Helsingin Sanomissa 14.4.2012.

”Mikä itähelsinkiläisissä teinitytöissä ärsyttää?”. Johanna Vaattovaaran ja Mia Halosen haastattelu Helsingin Sanomissa 18.4.2012.

Stadiässä-tutkimus (ks. ylläolevat HS-haastattelut) ylitti uutiskynnyksen Uutisvuoto-ohjelmassa 21.4.2012.

Suomen murteiden muutos: Helsingin puhekieli. Haastateltavana Johanna Vaattovaara. Yle Radio Suomi, Ajantasa 3.9.2012.

Helsingin puhekieltä koskevasta kieliasennetutkimuksesta (osa I). Haastateltavana Johanna Vaattovaara. Tiedeykkönen, Radio Yle 1. 11.9.2012.

Helsingin puhekieltä koskevasta kieliasennetutkimuksesta (osa II). Haastateltavana Johanna Vaattovaara. Tiedeykkönen, Radio Yle 1. 14.9.2012.

Nuorten puhetavat. Liisa Raevaaran haastattelu Yle Puheessa, Tiedeykkönen 18.9.2012.

Onko suomen kielessä mitään pyhää? Johanna Vaattovaaran haastattelu, jossa aiheena suomen kielen muuttuminen. Radio Yle1, Ajankohtainen ykkönen 12.1.2013.

Suomen kielen ja suomalaisen puhekulttuurin muutos. Haastateltavina Johanna Vaattovaara ja Saila Poutiainen. Radio YLE1, Ylen Aikainen 22.1.2013.

Kirja-arviot

Halonen, Mia 2012. ”Kaikki oppilaan puhe on pedagogisesti perusteltua”. Arvio teoksesta Inkeri Lehtimaja 2012: Puheen suuntia. Oppilaat osallistujina yläkoulun suomi toisena kielenä -tunnilla.Virittäjä 116, 294–207.

Lappalainen, Hanna 2010: Tyylikästä identiteettitutkimusta. Arvio teoksesta Peter Auer (toim.) 2007, Style and social indentities. – Virittäjä 114, 619–626.

Rouhikoski, Anu 2012: Asenteesta ja asennoitumisesta sosiolingvistiikassa. Arvio teoksesta Alexandra Jaffe (toim.) 2009, Stance. Sociolinguistic perspectives. – Virittäjä 116, 470–478.

Vaattovaara, Johanna 2009: Johdatus tieteellisiin välimaastoihin. Arvio teoksesta Heikki Mikkeli & Jussi Pakkasvirta 2007, Tieteiden välissä? Johdatus monitieteisyyteen, tieteidenvälisyyteen ja poikkitieteisyyteen.Virittäjä 113, 258–261.

Vaattovaara, Johanna 2010: Perihämäläisyydestä monikielisyyteen: Tampereesta kieliyhteisönä. Arvio teoksesta Harry Lönnroth (toim.) 2009, Tampere kieliyhteisönä. – Hiidenkivi 2/2010.

Vaattovaara, Johanna 2010: Identiteetistä sosiolingvistiikan tavoittein ja keinoin. Arvio teoksesta Topo Omoniyi & Goodith White (toim.) 2006, Sociolinguistics of identity. – Virittäjä 3/2010.

Vaattovaara, Johanna & Vuolteenaho, Jani (painossa): Kielen tilallisuudesta ja tilan kielellisyydestä kattavasti teoriaa ja metodiikkaa. Arvio teoksesta Peter Auer & Jürgen Erich Schmidt (toim.) 2010, Language and space. An international handbook of linguistic variation. Volume 1. Theories and methods. TulossaVirittäjän numerossa 2/2013.

 

Pro gradu -tutkielmat

Lankinen, Ninni 2010: Monikielisyys helsinkiläistyttöjen vuorovaikutuksen resurssina. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Koko teksti.

Mikkola, Laura 2011: Murteellisuus, maalaisuus ja miellyttävyys helsinkiläisten kuulemana: Monimenetelmäinen tutkimus lukiolaisten kieliasenteista. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Koko teksti. 

Paananen, Laura 2012: Jumala siunaa tota jätkää: Slangin ja uskonnollisen sanaston tehtäviä kolmen nuoren aikuisen kielessä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Koko teksti.

Pispa, Mirka 2011: Koodinvaihto Madventures-matkailuohjelmassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Koko teksti.

Vilhula, Kaisa 2012: Pääkaupunkilainen puhekieli kahden paikallisen ryhmän kuulemana ja keskustelemana. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Koko teksti.