Kohtaamispaikka yrittäjyydelle

Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto ovat aloittaneet yrittäjyyttä edistävän yhteistyön perustamalla ydinkeskustaan kohtaamispaikan uudenlaiselle yrittäjyydelle. Helsinki Think Company on yhteisöllinen työtila, jossa opiskelijat, tutkijat ja yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat verkostoitua.

Yrittäjyystilan avajaisia vietettiin 9.4. Avajaisissa Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen korosti, että Helsinki Think Company on merkittävä merkkipaalu kaupungin ja yliopiston yhteistyössä.

– Tila mahdollistaa erilaisia kohtaamisia ja ideoiden törmäykset. Näin syntyy uusia avauksia.

Helsinki tarjoaa erinomaisen toiminta- ja kasvuympäristön eri toimialojen yrityksille. Helsinki onkin kasvu- ja start-up-yritysten luvattu kaupunki tällä hetkellä.

– Yhteistyöllä edistetään innovaatioiden kaupallistamista, Pajunen totesi.

Yrittäjyys osaksi yliopistolaista arkea

– Yrittäjyystila poikkeaa muista vastaavista siinä, että tässä Helsingin yliopiston tieteiden valtava kirjo asettuu yrittäjyyden alustaksi. Uudet ajatukset syntyvät vahvan luonnontieteellisen ja syvällisen humanistis-yhteiskuntatieteellisen osaamisen kohdatessa yrittäjähenkisessä ympäristössä, totesi Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson.

Yliopistolainen yrittäjyys kytkee yhteen akateemisen tiedon, yhteiskunnan ongelmat ja kannattavan liiketoiminnan. Se on arvopohjaista liiketoimintaa, jota ohjaa halu tehdä yhteiskunnasta ja ympäristöstä eettisesti, ekologisesti ja
taloudellisesti kestävämpi.

Yrittäjyysyhteistyöstä hyötyä molemmille osapuolille

– Helsingin yliopistolla on merkittävä rooli innovaatiokeskuksen ytimessä ja innovatiivisen liiketoiminnan ja kasvun keitaana. Yliopiston avulla pystymme paremmin hyödyntämään kansainvälistä huippuosaamista. Yliopiston rooli on tärkeä myös ulkomaisten osaajien houkuttelijana, Jussi Pajunen muistutti.

Pajunen mainitsi esimerkkinä uudenlaisesta liiketoiminnasta avoimen datan. Helsinki Region Infoshare on eturintamassa tuomassa yritysten jalostettavaksi metropolialueen tietovarantoja, jotka luovat myös tutkijoille ja yhteisöille uusia mahdollisuuksia.

– Pohjoismainen yhteiskuntamalli on tunnettu avoimuudestaan ja meillä on kaikki edellytykset tulla tämän alan johtavaksi osaamiskeskittymäksi. Vain mielikuvitus on rajana.

Helsingin seutu vahvistuu

Yliopiston ja kaupungin yhteistyöllä edistetään metropolialueen kilpailuvalmiuksia sekä entistä kansainvälisempää ja vetovoimaisempaa Helsinkiä. Samalla luodaan työpaikkoja, vahvistetaan seudun kilpailukykyä ja innostetaan yrittäjyystoimintaan myös uusilla aloilla.

Helsinki Think Company on avoinna ma-pe klo 10–18 osoitteessa Vuorikatu 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *