Byrokratialla ja hallinnon hitaudella on sittenkin puolensa

 Suomalaiset valittelevat usein virkamieskoneiston hitautta ja byrokratian rattaissa jumittamista. Lainsäädäntö ja tarkat säännökset kuitenkin luovat pohjan sille, että Suomessa eläminen on varmaa ja turvallista.

Suomi nimittäin loistaa Maailmanpankin vertailussa sen suhteen, missä on helpointa yrittää. (http://www.doingbusiness.org/rankings) Suomi on tutkimuksen mukaan maailman 11. paras maa pyörittää bisnestä. Tutkimuksessa on huomioitu esimerkiksi verotus, rajamuodollisuudet, luoton saannin helppous ja sähköverkon kattavuus. Suomalaisen yhteiskunnan valttikortteja ovat korruption vähyys ja hallinnon läpinäkyvyys (Joo, kansainvälisessä vertailussa suomalainen päätöksenteko ja virkamiesten toiminta on luotettavaa, läpinäkyvää ja korruptio on minimaalista).

Ensimmäiseksi listalla ovat kiilanneet Singapore ja Hongkong – Singaporen ehdoton valtti on alhainen verotus, mikä houkuttelee kansainvälisiä yrityksiä. Yrittäminen on Singaporessa myös juridisessa mielessä helppoa ja yleinen mielipideilmasto suhtautuu yrittäjyyteen arvostaen. Hongkong taas on hallinnollisesti Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue, mutta globaalisti katsottuna itsenäinen ja vapaa markkinatalousalue, joka tunnetaan veroparatiisina. Suomi taas on pohjoismainen hyvinvointivaltio, jonka ensisijaiset preferenssit ovat jossain muualla kuin kansainvälisten suuryhtiöiden houkuttelussa.. Sinänsä Suomen sijoitus on siis suhteellisen korkea, kun kilpakumppaneina kerran on veroparatiiseja ja erityishallintoalueita.

Yrityksen perustamisen helppoudessa Suomi ei kuitenkaan pärjää. Suomen sijoitus on pudonnut kymmenen pykälää sitten viime vertailun… Ilmeisesti tässä se byrokratian rautainen verkko hidastaa ja hankaloittaa toimimista hiukan.

Listan hännillä on afrikkalaisia valtioita. Tähän kuitenkin on mahdollisesti luvassa muutosta tulevina vuosina. Stereotypiset mielikuvat Afrikasta – köyhyys, korruptio, nälänhädät ja kurjuus – kannattaakin korjata. Kehittymättömät olosuhteet tarkoittavat toisaalta köyhyyttä, toisaalta lukemattomia mahdollisuuksia innovoida ja luoda uutta. Maanosalla ja sen asukkailla on potentiaalia. Ensi viikolla järjestettävä Think Africa -week pyrkiikin avaamaan Afrikan mahdollisuuksia ja korjaamaan vääristyneitä käsityksiä maanosasta ja sen ihmisistä sekä bisneselämästä. “Sustainable business” ei ole vain korkealentoista idealismia, vaan konkreettista toimintaa, jossa hyvän- ja hynänteko integroituvat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *