Dosentit / Docenter

Dosentti on akateeminen arvo, joka myönnetään tunnustuksena tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista. Dosentiksi voidaan nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Dosentin arvo antaa oikeuden ohjata lisensiaatintöitä sekä väitöskirjoja. Ennen kaikkea dosentin arvo on osoitus siitä, että sen haltija on alallaan tieteellisesti ja opetuksellisesti taitavaksi tunnustettu yliopistoyhteisön arvostettu jäsen. – 1.1.2024 alkaen kaikki uudet tieteenalamme dosentuurit ovat yksinkertaisesti historian dosentuureja, ks. tarkemmat tiedot täältä:
https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/hae-dosentiksi

Docent är en akademisk titel som kan beviljas disputerade personer, det vill säga doktorer, som har ingående kunskaper inom sitt eget vetenskapsområde. En docentur beviljas som erkänsla för förmåga till självständigt forskningsarbete och god undervisningsförmåga. Titeln docent medför rätt att handleda licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar. Framför allt är titeln docent ett tecken på att innehavaren är en ansedd medlem av universitetssamfundet inom sitt eget område. Mera information finns här: https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/fakulteten/ansok-om-titeln-docent

Historian dosentit

https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ihmiset/johto/kansleri/kanslerin-paatokset

Puuttuuko tietoja? Ehtisitkö kääntää listan ruotsiksi tai englanniksi tai editoida linkkejä? Ota yhteys ylläpitoon [ks. Tietoja blogista].