Om bloggen

Den här bloggen upprätthålls av Helsingfors universitets historieenhet. Vi som skriver är forskare, lärare och studerande vid enheten. Vi skriver om reflektioner, upptäckter och tankar som väcks i vårt arbete med historia: om forskning, undervisning, studier och om historia som vi möter den i böcker, källmaterial och världen omkring oss.

Du kan läsa samtliga svenskspråkiga blogginlägg här: https://blogs.helsinki.fi/historia/category/pa-svenska/

Genom bloggen vill vi samla människorna vid enheten och dela med oss av våra tankar också med andra som är intresserade av historia och vår verksamhet. Genom bloggen kan du följa med vad som händer vid enheten och våra observationer och tankar om historia, världen och historikerns hantverk. Däremot är det här inte platsen för praktisk information om enhetens undervisning. Kolla också gärna vår facebook-sida https://www.facebook.com/HistoriaHY/

Är du historieforskare eller studerande, vill du bidra med idéer och tankar till bloggen? Ta då kontakt med oss som upprätthåller bloggen: Anu Lahtinen – anu.z.lahtinen@helsinki.fi, Reetta Hänninen – reetta.hanninen@helsinki.fi, Henrika Tandefelt – henrika.tandefelt@helsinki.fi, Maiju Wuokko – maiju.wuokko@helsinki.fi.

Vi som bloggar här skriver alla utgående från våra egna perspektiv som forskare, lärare eller studerande. Varje bloggtext representerar skribentens syn, inte enhetens kollektiva ståndpunkt eller universitetets linjedragningar. Det som förenar oss är vårt intresse för studiet av det förflutna.

Information om historieenheten på svenska: https://www.helsinki.fi/sv/ohjelmat/magister/magisterprogrammet-i-historia