Esittely

Opiskelija vastaa - HowULearn-kyselyynHowULearn – Oppimisen ja opetuksen tukena. HowULearn-kysely ja kyselyjärjestelmä (ent. Learn) siirtyi osaksi UniHow-tukijärjestelmää. Järjestelmä mahdollistaa HowULearn–kyselyn systemaattisen ja laajan käytön koko yliopistossa. Lisäksi se sisältää kysymyksiä valmistumisvaiheessa olevalle opiskelijalle hänen työssäkäynnistään.

Oppimisen ja opetuksen tukijärjestelmä automatisoi aiemmin ns. manuaalisesti tiedekunnissa käytössä olleen palauteprosessin, jossa kyselyllä kerättyä tietoa on hyödynnetty opiskelijoiden oppimisen työkaluna, tiedekunnan opetuksen kehittämisen tukena ja tutkimuksessa.

Järjestelmä mahdollistaa sen, että opintojen eri vaiheessa oleville opiskelijoille voidaan antaa erilaisia kyselysisältöjä ja näin ollen mm. valmistumisvaihe on mahdollista ottaa kyselyssä huomioon.  Opiskelijat vastaavat kyselyyn neljästi osana opintojaan: ensimmäisenä vuonna kahdesti, kandidaatin tutkinnon lopulla sekä maisteriopintojen aikana.

Koska kyselyn täyttäminen on pakollinen osa opintoja ja se tukee opiskelijan oppimista, tulee järjestelmä keräämään systemaattisesti tietoa opiskelijoiden opintopoluista ja oppimisympäristökokemuksista. Tieto ei jää vain järjestelmään vaan opiskelijat voivat itse seurata vastauksiaan. Järjestelmä tuottaa opiskelijoille kirjallista palautetta heidän opiskelustaan ja ohjeita opiskelun kehittämiseksi. Palaute on erilaista opiskelijoille, jotka ovat antaneet korkeita, matalia tai keskiarvoisia vastauksia opiskelua koskeviin väittämiin. Tiedekunnat ja laitokset voivat hakea ryhmätason tietoja omilla palvelutunnuksillaan ja tuottaa opiskelijoiden vastauksista järjestelmän avulla raportteja.

opiskeluAikaisempien kokemusten perusteella järjestelmää, jota aiemmin on käytetty manuaalisesti, on parhaiten hyödynnetty tiedekuntien opetuksen kehittämisessä tutkimuksen kautta. Kun tutkijat ovat voineet tutkimuksilla osoittaa tiedekunnan toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia, on tuloksia hyödynnetty opetuksen kehittämisessä tehokkaasti. Tällaisia esimerkkejä on jo useita eri tiedekunnissa. Nyt automatisoitu palautejärjestelmä tukee sekä opetuksen tutkimusta, että antaa tiedekunnille mahdollisuuden kerätä pitkittäisaineistoa opiskelijoiden kokemuksista systemaattisesti.

HowULearnin sisällöt ja aikataulu on koottu etusivun kuvaajaan.

 

HowULearn-esittely – Helsingin yliopisto from UH Educational Centre for ICT on Vimeo.