Esittely

Opiskelija vastaa - HowULearn-kyselyynHowULearn – Oppimisen ja opetuksen tukijärjestelmä mahdollistaa HowULearn – kyselyn systemaattisen ja laajan käytön koko yliopistossa. Lisäksi se sisältää kysymyksiä valmistumisvaiheessa olevalle opiskelijalle hänen työssäkäynnistään.

Palautejärjestelmä automatisoi aiemmin ns. manuaalisesti tiedekunnissa käytössä olleen palauteprosessin, jossa kyselyllä kerättyä tietoa on hyödynnetty opiskelijoiden oppimisen työkaluna, tiedekunnan opetuksen kehittämisen tukena ja tutkimuksessa.

Palautejärjestelmä mahdollistaa sen, että opintojen eri vaiheessa oleville opiskelijoille voidaan antaa erilaisia kyselysisältöjä ja näin ollen mm. valmistumisvaihe on mahdollista ottaa kyselyssä huomioon.  Opiskelijat tulevatkin vastaamaan kyselyyn kolme kertaa osana opintojaan: ensimmäisenä vuonna, kandidaatin tutkinnon lopulla sekä maisteriksi valmistumisen yhteydessä.Jokaisen vastaamiskerran jälkeen palautejärjestelmä hakee tietokantaansa opiskelijoiden opintomenestykseen ja opintojen etenemiseen liittyvät tiedot OodIsta.

Koska kyselyn täyttäminen on pakollinen osa opintoja ja se tukee opiskelijan oppimista, tulee järjestelmä keräämään systemaattisesti tietoa opiskelijoiden opintopoluista ja oppimisympäristökokemuksista. Tieto ei jää vain järjestelmään vaan opiskelijat voivat itse seurata vastauksiaan omasta palautejärjestelmäpalvelustaan. Järjestelmä tuottaa opiskelijoille kirjallista palautetta heidän opiskelustaan ja ohjeita opiskelun kehittämiseksi. Palaute on erilaista opiskelijoille, jotka ovat antaneet korkeita, matalia tai keskiarvoisia vastauksia opiskelua koskeviin väittämiin. Tiedekunnat ja laitokset voivat hakea ryhmätason tietoja omilla palvelutunnuksillaan ja tuottaa opiskelijoiden vastauksista järjestelmän avulla raportteja.

opiskeluAikaisempien kokemusten perusteella järjestelmää, jota aiemmin on käytetty manuaalisesti, on parhaiten hyödynnetty tiedekuntien opetuksen kehittämisessä tutkimuksen kautta. Kun tutkijat ovat voineet tutkimuksilla osoittaa tiedekunnan toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia, on tuloksia hyödynnetty opetuksen kehittämisessä tehokkaasti. Tällaisia esimerkkejä on jo useita eri tiedekunnissa. Nyt automatisoitu palautejärjestelmä tukee sekä opetuksen tutkimusta, että antaa tiedekunnille mahdollisuuden kerätä pitkittäisaineistoa opiskelijoiden kokemuksista systemaattisesti.

HowULearnin osiot on tarkemmin esitelty kohdassa Opettaja/Ohjaaja. Kyselyn tämän hetkinen versio löytyy sivulta ohjeita opettajalla/ tiedekunnan yksikkökäyttäjälle. Kohdassa ohjeita opiskelijalle löytyy opiskelijanäkymä HowULearniin.