HowUTeach

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa HowUTeach-hankkeessa tutkitaan korkeakouluopettajien opetuksellisten lähestymistapojen ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Hankkeessa on kehitetty HowUTeach-kysely yhteistyössä Helsingin yliopiston (Yliopistopedagogiikan keskus) ja Turun yliopiston (Opettajankoulutuslaitos) kanssa. Opettajat vastaavat HowUTeach-kyselyssä kysymyksiin ja väittämiin, jotka perustuvat yliopistopedagogiseen tutkimukseen. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan tukea opettajien pedagogisen osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia. HowUTeach-kyselyä kehitetään tutkimusaineiston avulla opettajien palaute- ja reflektiovälineeksi, jolloin opettaja tulee saamaan vastapalautteen omien vastaustensa pohjalta.

Hankkeen kyselypatteristo julkaistaan pian.

Hankkeen aktiviteetteja

 • Parpala, A., & Hailikari, T. HowUTeach-hankkeen esittelyä FWO WOG -tutkijaverkostossa. 9-10.12.2019, Gent, Belgia.
 • Parpala, A., Postareff, L., & Hailikari, T. HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen. Opettajankoulutusfoorumin tulosseminaari, 28.11.2019, Paasitorni, Helsinki.
 • Parpala, A., Postareff, L., Laine, A., Räisänen, M., & Ylänne, S. HowUTeach -opettajien itsearviointityökalu opetuksen tueksi. Kasvatustieteen päivät, 21.-22.11.2019, Joensuu.
 • Ylänne, J. Yliopisto-opettajien kuvauksia stressistä ja burnoutista. Kasvatustieteen päivät, 21.-22.11.2019, Joensuu.
 • Myllykoski-Laine, S. Yliopisto-opettajien kokemuksia työympäristön ja tuen merkityksestä opetuksessa ja opetuksen kehittämisessä. Kasvatustieteen päivät, 21.-22.11.2019, Joensuu.
 • Postareff, L., Parpala., A., & Hailikari, T. Enhancing higher education teachers’ pedagogical awareness and readiness to adopt new teaching methods and tools through the HowUTeach self-reflection tool. Kasvatustieteen päivät, esiseminaari 20.11.2019, Joensuu.
 • Parpala A. HowUTeach-hankkeen esittelyä. 9-14.11.2019, Singapore Institute of Technology, Singapore.
 • Postareff, L., Nokelainen, P., Pylväs, L., Ylänne, J. & Parpala, A. Combining self-report data and physiological data in examining academic emotions (symposium). EARLI 2019, 13.8.2019, Aachen.
 • Ylänne, J., Postareff, L., Virtanen, V., & Parpala, A. The interaction between university teachers’ well-being and their pedagogical competence. The 3rd EuroSoTL conference, June 13-14 2019, Bilbao, Basque Country-Spain.
 • Postareff, L. Higher education teachers’ emotions, well-being and pedagogical competence (Keynote-luento). Kielikeskuspäivät, 6.6.2019, Aalto-yliopisto.
 • Parpala, A., Hailikari, T., Postareff, L., Lindblom, S. & Virtanen, V. Unihow opiskelijoiden ja opettajien hyvinvoinnin tukena. Peda-forum-päivät, 6.6.2019, Helsingin yliopisto.
 • Parpala, A. HowUTeach-työkalun sisällön ja palautteen suunnittelua Michelle Helms-Lorenzin ja Gerry Geitzin kanssa. 21.-23.5.2019, NHL Stenden University of Applied Sciences, Hollanti.
 • Parpala, A. & Pylväs, L. Työpaja. Kehittämishankkeiden seminaari, 29.3.2019, Turun yliopisto.
 • Parpala, A., & Ylänne, J. HowUTeach -työkalun sisällön ja palautteen suunnittelua prof. Michelle Helms-Lorenzin tutkimusryhmän kanssa. 27.-28.3.2019, Groningen, Hollanti.
 • Parpala, A., & Pylväs, L. HowUTeach- Opettajana kehittymistä tukeva tutkimusperustainen itsearviointityökalu (Posteri/ Roll up). Opettajankoulutuksen kehittämisen konferenssi 7.2.2019, Helsingin yliopisto.
 • Postareff, L., Parpala, A., & Ylänne, J. HowUTeach-työkalun sisällön ja palautteen suunnittelua prof. Einar Skaalvikin tutkimusryhmän kanssa, 28.-29.1.2019, Trondheim, Norja.
 • Postareff, L, & Parpala, A. Posteri/ Roll up. Opettajankoulutusfoorumin toimikauden päättävä juhlaseminaari, 29.11.2018, Tiedekulma, Helsinki.
 • Postareff, L, Parpala, A., & Ylänne, J. Using smart rings and a smart phone application to measure university teachers’ arousal and emotions in teaching situations. Tutkijaverkoston seminaari ’Assessing Learning through Online Measures, 18.-23.11.2018, Antwerpen.
 • Parpala, A. HowUTeach-työkalun sisällön ja palautteen suunnittelua Gert Vanthournoutin kanssa. 15.11.2018, AP Hogeschool Antwerpen, Belgia.
 • Postareff, L. Enhancing higher education teachers’ pedagogical skills and well-being through HowUTeach -self-evaluation tool. DareToLearn, kansainvälisen oppimisen festivaali, 18.9.2018.
 • Postareff, L., Toom, A. Yanling, C., & Parpala, A. Developing a research-based self-assessment tool (HowUTeach) for university teachers – creating scales measuring the research-teaching nexus. EARLI SIG4 -konferenssi, Giessen, 30.8.2018.
 • Postareff, L. University teachers’ emotions, well-being and pedagogical competence (Keynote-luento). PedaForum, 15.-16.8.2018, Turun yliopisto.
 • Postareff, L. HowUTeach -itsearviointyökalun kehittäminen ja hyödyntäminen opetuksen arvioinnissa ja kehittämisessä (työpaja). PedaForum, 15.-16.8.2018, Turun yliopisto
 • Ylänne, J. Yliopisto-opettajien opetukselliset lähestymistavat ja hyvinvointi. OKM:n opettajankoulutusfoorumin alueellinen tilaisuus, 27.2.2018, Turun yliopisto.
 • Ylänne, J., Postareff., L., & Räisänen, M. HowUTeach-kyselyn esittelyä. OKM:n opettajankoulutusfoorumin alueellinen tilaisuus, 27.2.2018, Turun yliopisto.

HowUTeach – Rekisteriseloste