CEACG etsii tutkimusavustajaa

Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG) on tutkimusyksikkö Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Ryhmän tutkimus keskittyy tarkastelemaan poikkitieteellisesti elämäntapoihin, riippuvuuksiin sekä mielenterveyteen liittyviä kontrolli- ja sääntelymekanismeja.

Nyt CEACG hakee joukkoonsa tutkimusavustajaa / teknistä avustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 4.5.2020 – 31.7.2021. Valittu henkilö tulee työskentelemään monipuolisissa tutkimusta avustavissa tehtävissä osahankkeissa, jotka liittyvät arpajaislain 52. § mukaiseen rahapelihaittojen seurannan, tutkimuksen, ehkäisyn ja hoidon kehittämisen toimintaan. Osahankkeet käsittelevät rahapelijärjestelmää ja sen julkisuuskuvaa. Työtehtävät pitävät sisällään muun muassa aineiston analyysiin ja tutkimusraportointiin liittyviä tehtäviä sekä muita tutkimusta avustavia tehtäviä.

Valintakriteerit

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa kandin/maisterin tutkintoa ja kokemusta laadullisesta tutkimuksesta. Eduksi lasketaan myös rahapelialan ja -tutkimuksen tuntemus sekä mahdollinen aiempi kokemus tutkimusavustajan tehtävistä.

Hakijalta odotetaan valmiutta kehittää osaamistaan ja osallistua aktiivisesti tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Tehtävä edellyttää hyvän suomen kielen taidon lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon

  • suoritetut opinnot ja kandidaatin tutkielma/pro gradu –tutkielma
  • kokemus laadullisen tutkimuksen tekemisestä esimerkiksi tutkielmassa

Osa hakijoista kutsutaan videohaastatteluun.

Palkka

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti ja on noin 2178–2297 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön koulutuksesta ja kokemuksesta.

Hakuohjeet

Lähetä lyhyt työhakemuksesi sähköpostitse Saara Salmivaaralle, saara.salmivaara@helsinki.fi viimeistään 13.4.2020. Otsikoi hakemuksesi “Sukunimi + 52-avustaja”.

Liitä hakemukseen PDF-tiedostoina:

  • ansioluettelo
  • kandidaatin tutkielman tai gradun tiivistelmä

Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

Lisätietoa

Lisätietoja tehtävästä antaa koordinaattori Saara Salmivaara saara.salmivaara@helsinki.fi (050 4657352)

CEACGin tutkijat ovat mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Yksikön tutkimus on poikkitieteellistä ammentaen asiantuntemusta eri aloilta, kuten sosiologiasta, historiasta, sosiaalityöstä, sosiaalipolitiikasta, politiikantutkimuksesta sekä mediatutkimuksesta.