Riippuvuuskysely 2020 tavoittaa laajalti kentän ammattilaisia

Riippuvuuskysely 2020 -tutkimuksessa kartoitetaan päihde-, rahapeli- ja riippuvuusalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkemyksiä ja ymmärryksiä riippuvuuksista. Kyselyyn voi vastata 1.11. saakka.

Kyselyn taustalla on laaja kartoitustyö, jossa on pyritty listaamaan muun muassa päihdehoidon ja -huollon, ehkäisevän päihdetyön, tutkimuksen ja politiikan toimijoita ruohonjuuritasolta alkaen.

– Olemme pyrkineet tavoittamaan kyselyn vastaajiksi ”kaikki” Suomen päihde-, rahapeli- ja riippuvuuskysymysten parissa toimivat, koordinaattori Saara Salmivaara kertoo.

Tarkoitus on paitsi päivittää aikaisempaa tutkimusta, myös saada uutta tietoa aiheen parissa työskentelevien näkemyksistä aivojen roolista riippuvuuksien synnyssä.

– Laajempana tavoitteena on käydä keskustelua niin kutsutun riippuvuuden aivosairausmallin mahdollisuuksista ja rajoista sekä tarkastella politiikkaan ja hoitoon liittyviä eettisiä näkökulmia.

Salmivaara kertoo, että riippuvuuksiin liittyviä näkemyksiä, mielipiteitä ja asenteita on tarkasteltu Suomessa varsinkin 2010-luvun alkupuolella. Sen jälkeen ilmiöt, kuten rahapelaaminen, nettiriippuvuus sekä riippuvuuden niin kutsuttu aivosairausmalli ovat saavuttaneet laajalti huomiota. Vuoden kysely liittyy kansainväliseen A-BRAIN-hankkeeseen, jossa tarkastellaan aivotoimintaan pohjautuvia ymmärryksiä riippuvuuksista, sekä näiden ymmärrysten vaikutuksia hoitoon ja politiikkaan.

Päihde- ja rahapelialan ammattilainen: kyselyyn voi vastata aina 1.11.2020 saakka. Osallistuneiden kesken arvotaan myös kaksi iPad Pro:ta. Lisätietoja ja linkin kyselyyn löydät hankkeen omalta verkkosivulta. Tästä linkistä pääset suoraan suomenkieliseen kyselyyn.