Opinnäytepalkinto Saara Salmivaaralle

Sosiaalilääketieteen yhdistys on myöntänyt vuoden 2020 opinnäytetyöpalkinnon CEACGin koordinaattorille Saara Salmivaaralle pro gradu -työstä ”Tavallinen erikoisrokote naisten syöpää vastaan: Rokotusikäisten tyttöjen käsityksiä HPV-rokotteesta”.

Ote palkintoraadin perusteista:

”Salmivaaran opinnäytetyö edustaa uutta sosiaalilääketieteellistä tutkimusta, joka tuo erinomaisesti esille nuorten äänen: miten he näkevät sukupuolittuneet ja riskikeskeisyyteen perustuvat rokotekampanjat.”
”Opinnäytetyö on paitsi tieteellisesti merkittävä mutta myös yhteiskunnallisesti kantaa ottava. Se tarjoaa ehdotuksia siitä, miten rokotekampanjoita ja -viestintää tulisi suunnitella, kun kohderyhmänä ovat nuoret.”

Lisäksi raati kiitteli tutkimuksen yhteydessä suoritettua itsenäistä työtä tutkimusluvan hankkimisesta ja vaativan aineiston keräämiseen ja innovatiiviseen analyysiin.
Työ ja sen tiivistelmä ovat saatavissa Tampereen yliopiston sivuilta.

Onnea Saara!