Etsitään vuorovaikutusvastaavaa STN-hankkeeseen

Edit. tehtävä on täytetty. Kiitos hyvistä hakemuksista!

Etsimme henkilöä, joka voisi osallistua Suomen akatemian STN-rahoitushakemukseen vuorovaikutusvastaavan roolissa. Olemme konsortio tutkijoita Helsingin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Lapin yliopistosta, Turun yliopistosta, Tampereen yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Hanke käsittelee hyvinvointia (”well-being”) kouluissa.

Kyse on Strategisen neuvoston ohjelmasta ”Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG)”.

Vuorovaikutusvastaavalle varataan hakemuksessa palkkaa ensimmäisellä kaudella kolmeksi vuodeksi (1.10.2022-30.9.2025), ja mahdollisella jatkokaudella toiseksi kolmeksi vuodeksi (1.10.2025-30.9.2028).

Etsimme koulutettua viestinnän osaajaa, journalistia tai henkilöä, jolla on aiempaa kokemusta viestinnästä ja koordinoinnista.

Vuorovaikutusvastaava tekee yhteistyötä mediayrityksen kanssa, jolta hanke ostaa palveluita kuten konsulttipalveluita ja animaatioita.

Tavallisen viestintätyön, kuten verkkosivujen, twitterin, tutkimuksen näkyvyydenlisäksi työnkuva sisältää viestintää ja vuorovaikutusta hankkeen sisällä sekä kouluun liittyvien sidosryhmien kanssa (mm. tutkimukseen osallistujien rekrytointi, kentällä toimivien näkemysten kerääminen).

Hankkeen tuloksena on tarkoitus kehittää tiekartta kouluille hyvinvoinnin tukemiseen lasten näkökulmasta.

Ensisijainen työkieli on suomi, mutta henkilöllä tulee olla myös erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Jos olet kiinnostunut: lähetä CV ja saatekirje osoitteeseen anna.alanko@helsinki.fi

Hakemuksen deadline on 12.1.2022, mutta tavoitteenamme on saada hakemus valmiiksi heti uuden vuoden jälkeen. Vuorovaikutusvastaava sitoutuu tässä vaiheessa ainoastaan yhteistyöhön yhden sivun mittaiseen Suomen akatemian ohjeiden mukaiseen vuorovaikutussuunnitelmaan.