Keitä me olemme ja yhteystiedot

This post is also available in: English Svenska

HumPeda-tiimiin tehtävänä on tukea humanistista ja teologista tiedekuntaa ja tiedekuntien koulutusohjelmia koulutussuunnittelussa ja opetuksen kehittämishankkeissa. Toimimme molemmat humanistisessa tiedekunnassa ja Tarja Tuononen vastaa teologisen tiedekunnan pedagogisesta tuesta.

Yhteydenotot: humpeda-tiimi@helsinki.fi 

Henrika Anttila, FT 

Tutkimukseni keskittyy erityisesti akateemisten tunteiden, hyvinvoinnin ja oppimistoimijuuden teemoihin. Olen kiinnostunut myös opettajien ammatillisen toimijuuden prosesseista. Tutkin ilmiöitä aina peruskoulusta ja toiselta asteelta tohtorikoulutuksen kentälle saakka. Toimin lisäksi OPPI-tutkimusryhmässä oman alaryhmän vetäjänä.  

Henrika.anttila@helsinki.fi 

Tarja Tuononen, KT 

Tutkimukseni keskittyy erityisesti akateemisten asiantuntijataitojen (ns. geneeriset taidot) oppimiseen ja opettamiseen. Lisäksi tutkin siirtymistä yliopistosta työelämään. Toimin myös vastuullisena tutkijana Horizon 2020-rahoitusta saaneessa PIONEERED-Pioneering Policies and Practices Tackling Educational Inequalities in Europe (2021-24) -hankkeessa. Hyödynnän tutkimuksessa sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Vapaa-ajallani harrastan lenkkeilyä ja tanssia.  

tarja.tuononen@helsinki.fi 

 

Opetusteknologiapalvelut – tukea digiopetuksen välineisiin ja digipedagogiikkaan

Anna Kamula

Margit Koivumaa, KM