Tutkimus

2023

Kallunki, V., Katajavuori, N., Kinnunen, P. A., Anttila, H., Tuononen, T., Haarala-Muhonen, A., Pyörälä, E., & Myyry, L. (2023). A voluntary or a forced digital leap in higher education? Teachers’ experiences of the added value of using digital tools in teaching and learning. Education and Information Technologies. https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11559-7

2022

Tuononen, T., & Hyytinen, H. (2022). Towards a Successful Transition to Work: which Employability Factors Contribute to Early Career Success? Journal of education and work, 35(6-7), 599-613. https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2126969
Tuononen, T., Hyytinen, H., Räisänen, M., Hailikari, T., & Parpala, A. (2022). Metacognitive awareness in relation to university students’ learning profiles. Metacognition and Learning. https://doi.org/10.1007/s11409-022-09314-x
Hyytinen, H., Tuononen, T., Nevgi, A., & Toom, A. (2022). The first-year students’ motives for attending university studies and study-related burnout in relation to academic achievement. Learning and Individual Differences, 97, [102165]. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2022.102165
 
Räisänen, M., Pyörälä, E., & Tuononen, T. (2022). What factors of the teaching and learning environment support the learning of generic skills? First-year students’ perceptions in medicine, dentistry and psychology. Frontiers in education. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.886052
 
Tuononen, T., Hyytinen, H., Kleemola, K., Hailikari, T., Männikkö, I., & Toom, A. (2022). Systematic review of learning generic skills in higher education – enhancing and impeding factors. Frontiers in education. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.885917
 
Henri V. Pesonen, Tarja Tuononen, Marc Fabri & Minja Lahdelma(2022)Autistic graduates: graduate capital and employability,Journal of Education and Work, DOI: 10.1080/13639080.2022.2059455
 

Pyhältö, K., Tikkanen, L., & Anttila, H. (2022). Summary Report on Doctoral and Supervisory Experience at University of Helsinki. (University of Helsinki Administrative Publications; Nro 95). University of Helsinki. http://hdl.handle.net/10138/338695

Lehtonen, Heini (tulossa 2022): Kieli meissä, kieli välillämme. Kielen omistajuus monikielisessä koululuokassa kehon ja tilan vuorovaikutuksena. Teoksessa Heinonen, Pilvi & Ulla Karvonen (toim.) Katso kuule koulua – kehollisuus, materiaalisuus ja tekstit koulun vuorovaikutuksessa. Vastapaino.

Lehtonen, Heini & Janus Spindler Møller (forthcoming 2022): “We just want the language tone”:   When requests to use minority languages lead to interactional breakdown in multilingual classrooms – Special issue Spaces of upset in the Nordic region: Reactions to sociolinguistic change in Denmark, Finland, and Sweden (eds. Linus Salö, Sirpa Leppänen & Elina Westinen). International Journal of the Sociology of Language. 

Lehtonen, Heini & Pöyhönen, Sari 2022: Lingvistinen etnografia toimintayhteisöissä. Teoksessa Luodonpää-Manni, Milla et al. (toim.): Kielentutkimuksen menetelmiä I – V, pp. 345–373. SKS. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/323448 

Myyry, L., Kallunki, V., Katajavuori, N., Repo, S., Tuononen, T., Anttila, H., Kinnunen, P. A., Haarala-Muhonen, A., & Pyörälä, E. (2022). COVID-10 Accelerating academic teachers’ digital competence in distance teaching. Frontiers in education, [7:770094]. https://doi.org/doi: 10.3389/feduc.2022.770094, https://doi.org/doi: 10.3389/feduc.2022.770094 

2021

Anttila, H., Sullanmaa, J., & Pyhältö, K. (2021). Does it feel the same? Danish and Finnish social science and humanities doctoral students’ academic emotions. Frontiers in education, 6, [758179]. https://doi.org/10.3389/feduc.2021.758179

Cvetanovic, Dragana & Mickwitz, Åsa & Lehtonen, Heini & Toom, Auli. 2021. : Towards bilingual expertise: evaluating translanguaging pedagogy in bilingual degrees at the University of Helsinki. – Language Learning in Higher Education. https://doi.org/10.1515/cercles-2021-2012 

Lehtonen, Heini. 2021. Kielitaitojen kirjo käyttöön, limittäiskieleilyä luokkaan. In Ahlholm, M. & I. Piippo & P. Portaankorva-Koivisto (eds.) Koulun monet kielet/Plurilingualism in the School. AFinLA-e 13, 70–90. https://doi.org/10.30660/afinla.100292  

Tuononen, T. (2021). Teologian opiskelijoiden hakumotiivit ja niiden yhteys oppimiseen. teoksessa S-M. Saarelainen, A. Kimanen, & T. Innanen (Toimittajat), Uskonto-yhteisö-yksilö: Uskonnollinen kehitys moninaistuvassa yhteiskunnassa Suomalainen teologinen kirjallisuusseura.

Tuononen, T., & Parpala, A. (2021). The role of academic competences and learning processes in predicting Bachelor’s and Master’s thesis grades. Studies in Educational Evaluation, 70, [101001]. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.101001 


 2020

Parpala, A. , & Tuononen, T., (2020). Curricula: Domestic Higher Education (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury. Retrieved October 26, 2020, from http://dx.doi.org/10.5040/9781350996502.0020

Tuononen, T., Hyytinen, H., Hailikari, T. & Toom, A. (2020). Akateemisten asiantuntijataitojen integroimisen tukeminen koulutusohjelma- ja kurssitasolla. Teoksessa Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. Virtanen, A., Helin, J. & Tynjälä, P. (Toim). Koulutuksen tutkimuslaitos, Vaasa: Grano Oy, 96-100. 

2019

Anttila, H. (2019). How does it feel at school and in teacher education? Comprehensive school pupils’ and student teachers’ academic emotions. Helsingin yliopisto. http://hdl.handle.net/10138/299225 

Tuononen, T. (2019). Employability of university graduates. The role of academic competences, learning and work experience in the successful transition from university to working life. Helsinki Studies in Education, 46. Helsinki: Unigrafia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5123-0

Tuononen, T., Kangas, T., Carver, E. & Parpala, A. (2019). Yliopisto-opintojen anti viisi vuotta valmistumisen jälkeen -Tukivatko yliopisto-opinnot työelämätaitojen kehittymistä työuran näkökulmasta? Yliopistopedagogiikka 1. Työelämäteemanumero osa II.https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2019/02/08/yliopisto-opintojen-anti-tyoelamataitojen-kehittyminen/. 

Tuononen, T., Parpala, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2019). Complex interrelations between academic competences and students’ approaches to learning – Mixed-methods study. Journal of Further and Higher Education, 44(8), 1080-1097 https://doi.org/10.1080/0309877X.2019.1648776  

Tuononen, T., Parpala, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2019). Graduates’ evaluations of usefulness of university education, and early career success – A longitudinal study of the transition to working life. Assessment and Evaluation in Higher Education 44(4), 581-595.https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1524000  

2018

Anttila, H., Pyhältö, K., Pietarinen, J., & Soini, T. (2018). Socially embedded academic emotions in school. Journal of Education and Learning, 7(3), 87-101. https://doi.org/10.5539/jel.v7n3p87 

Saariaho, E., Anttila, H., Toom, A., Soini, T., Pietarinen, J., & Pyhältö, K. (2018). Student teachers’ emotional landscapes in self- and co-regulated learning. Teachers and Teaching, 24(5), 538-558. https://doi.org/10.1080/13540602.2018.1430565 

Hailikari, T., Tuononen, T. & Parpala, A. (2018). Students’ experiences of the factors affecting their study progress: differences in study profiles. Journal of Further and Higher Education, 42 (1), 1–12. 

2017

Anttila, H., Pyhältö, K., Soini, T., & Pietarinen, J. (2017). From anxiety to enthusiasm: emotional patterns among student teachers. European Journal of Teacher Education, 40(4), 447-464. https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1349095 

Tuononen, T., Parpala, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2017). The transition from university to working life – An exploration of graduates perceptions of their academic competences. In  Higher Education Transitions -Theory and Research. Kyndt, E. Donche, V., Trigwell, K. & Lindblom-Ylänne, S. (eds.) Routledge:Taylor & Francis Group, 238-253. 

2016

Anttila, H., Pyhältö, K., Soini, T., & Pietarinen, J. (2016). How does it feel to become a teacher? Emotions in teacher education. Social Psychology of Education, 19(3), 451-473. https://doi.org/10.1007/s11218-016-9335-0 

Räisänen, M. M., Tuononen, T. M., Postareff, L. K., Hailikari, T. K., & Virtanen, V. (2016). Students’ and teacher’s experiences of the validity and reliability of assessment in a bioscience course. Higher Education Studies , 6(4). https://doi.org/10.5539/hes.v6n4p181 

Tuononen, T., Parpala, A., Haarala-Muhonen, A., & Lindblom-Ylänne, S. (2016). Yliopisto-opintojen aikainen työssäkäynti: ajanhallinta- ja itsesäätelytaitojen merkitys opintojen etenemiselle. Tiedepolitiikka, 41(4), 53-60. http://www.tiedeliitto.net/tiedepolitiikka_lehti/tp4_16.htm

Tuononen, T., Parpala, A., Mattsson, M., Lindblom-Ylänne, S. (2016). Work experience in relation to study pace and thesis grade: investigation the mediating role of student learning. Higher Education, 72(1), 41–58.   

2015

Anttila, H., Lindblom-Ylänne, S., Lonka, K., & Pyhältö, K. (2015). The Added Value of a PhD in Medicine – PhD Students’ Perceptions of Acquired Competences. International Journal of Higher Education, 4(2), 172-180. https://doi.org/10.5430/ijhe.v4n2p172