Hanketoimijat

Hankkeessa mukana:

Agrimedia Oy

Agrimedia Oy on viestintäyritys, jonka suurin asiakasryhmä on maatalouden ammattilehdet. Agrimedia kirjoittaa HYKERRYS-hankkeesta artikkelisarjaa, jota julkaistaan Maatilan Pellervo -lehdessä.

Agrimedia Oy

Ecolan Oy

Ecolan Oy jalostaa teollisuuden sivuvirroista tuotteita metsä- ja maatalouteen, maanrakentamiseen ja ympäristönhoitoon. HYKERRYS-hankkeen peltokokeeseen Ecolan osallistuu lihaluujauhopohjaisilla Agra-peltolannoitteilla.

Ecolan Oy

Haltialan kotieläintila

Vantaanjoen varrella sijaitseva Helsingin kaupungin Haltialan kotieläintila on pala maalaismaisemaa pääkaupungissa. Haltialan tilalla on kasvintuotannon ohella monia kotieläimiä, kuten lehmiä, lampaita, sikoja ja kanoja.  HYKERRYS-hankkeen peltokokeet toteutetaan Haltialan tilan pellolla.

Haltialan kotieläintila

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY

HSY valmistaa tuore- ja maanparannuskomposteja maataloudessa käytettäväksi kompostoimalla puhdistamolietettä, kuitulietettä/biolietettä ja turvetta eri sekoitussuhteilla Metsäpirtin kompostointikentällä Sipoossa.

HSY Metsäpirtin multa

Helsingin yliopiston maataloustieteen laitos

Toimii hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana. Maataloustieteiden laitoksella yksi opintosuunta on agroekologia, jossa keskitytään kestävään kehitykseen, luonnonvarojen hallintaan ja biodiversiteetin hoidon ekologiseen hallintaan.

Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos

Soilfood Oy

Soilfood Oy jalostaa maatalouden sekä bioenergia- ja metsäteollisuuden sivuvirroista lannoite- ja maanparannustuotteita. Soilfood on Suomen suurin kierrätyslannoitteiden toimittaja, joka toimittaa tilakohtaisesti räätälöityjä lannoitteita- ja maanparannusaineita tavanomaiseen sekä luomuviljelyyn.

Soilfood Oy