Tervetuloa HYKERRYS3 hankkeen pellonpiennarpäivään ma 2.8.2021 klo 10-14

Miten kierrätyslannoitteet pärjäävät vertailussa väkilannoitteisiin haastavana kasvukautena? Onko kompostien ja maanparannusaineiden käytöstä ollut satokasveille hyötyä kuivana kesänä? Tervetuloa katsomaan paikanpäälle kierrätysravinteilla lannoitettuja koeruutuja Helsinkiin, Haltialan tilan Laamannintien viereiselle koelohkolle (60.265247, 24.959960) ma 2.8.2021 klo 10-14. Katso tästä karttakuva sijainnista.

Tilaisuudessa HYKERRYS 3-hankkeen yhteistyökumppanit Soilfood Oy, Lantmännen agro Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kertovat omien koeruutujensa vierustoilla kokeessa käytetyistä lannoituksista ja omista kierrätysravinnevalmisteistaan ja vastailevat mieluusti mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Helsingin yliopiston tutkijat kertovat hankkeen tutkimuksellisesta puolesta. Koeruuduilla kasvaa tänä vuonna ohraa, härkäpapua ja vehnää.

Mukana myös kemiallisia analyysejä maatalous- ja puutarhasektorille tarjoava Hortilab Oy ja maaperän olosuhteiden seurantaan langattomia monitorointijärjestelmiä tarjoava Soil Scout Oy. Tilaisuuden alussa agroekologian professori Juha Helenius pitää kierrätysravinneaiheisen puheenvuoron.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Ilmoittaudu mukaan tekstiviestillä numeroon 050 354 6047

 

 

Kasvukauden 2021 kylvöt tehty

Toukokuun sateet viivästyttivät kylvöjä koko maassa. Etelä-Suomessa kylvöt ovat jäljessä pari viikkoa tavanomaisesta aikataulusta. Vuoden 2021 toukokuu olikin sateisin sitten vuoden 1996 Helsinki-Vantaan lentoaseman mittauspisteellä. Toukokuussa 2021 satoi 92,2 mm, mikä on tuplasti enemmän kuin pitkän aikavälin keskiarvo. Tällä sadannalla päihitettiin tuo vuoden 1996 ennätys, 86 mm. Olosuhteita toukotöille voikin kutsua hyvin haastaviksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehnän kylvöolosuhteet eivät olleet rankkojen sateiden jäljiltä mitenkään optimaaliset kylvöpäivänä 24.5.2021. Vehnälohkoilla oli suurta vaihtelua kosteusolosuhteissa. Erityisesti lohkojen päädyissä oli selvästi märempää ja kolmannessa replikaatissa jouduttiinkin jättämään puolitoista ruutua kylvämättä. Kesäkuun ensimmäisen päivän kasvustotarkkailussa vehnä ei ollut vielä tullut pintaan. Jännityksellä jäämme odottamaan minkälainen orastuminen on tulossa.

Liian märkää kylvölle. Vehnällä jouduttiin jättämään kolmannessa replikaatissa toinen pääty kylvämättä.

Ohra ja härkäpapu saatiin kylvettyä juuri ennen pahimpia sateita, mutta erityisesti härkäpapuohkoilla taimettuminen on epätasaista. Painanteissa härkäpapu nousee selkeästi hitaammin. Ohrallakin oli nähtävissä oraslaskennoissa heikompaa orastumista märemmissä kohdissa.

Härkäpavun taimet ovat tulleet pintaan epätasaisesti. Pienimmissäkin painanteissa taimet ovat nousseet pinnalle hitaammin

Härkäpapu taimettuu epätasaisesti. Pienimmissäkin painanteissa papu tulee hitaammin pintaan kuin korkeammissa kohdissa.

 

HYKERRYS 3-hankkeessa lannoitukset ja kylvöt loppusuoralla

HYKERRYS 3-hankkeessa ohra ja härkäpapu lannoitettiin ja kylvettiin viikolla 19. Ohra kylvettiin lohkoille, joilla oli viime kasvukaudella viherlannoitusnurmi. Nurmen lopetuksen yhteydessä Soilfood Oy:n ruuduille levitettiin Ravinnekuitua, joka muokattiin matalaan. Kevätlannoituksilla Soilfood käyttää ruuduilla totuttuun tapaan Boost-nestelannoitteita ja lietemäistä biokaasumädätettä, Väkevää ravinneseosta. Boost tuotteet (Boost NPKS, Boost NS, Boost NK ja Boost NKS Premium) levitettiin osaruuduilleen kastelukannuilla letkulevitystä matkien ja mullattiin ennen kylvöä. HSY:n ruuduille levitettiin ammoniumsulfaattiliuos samalla tekniikalla ja se myös mullattiin ennen kylvöä. Soilfood Oy:n toiselle pääruudulle levitetään orasvaiheessa Väkevä ravinneseos. Kyseisille ohraruuduille on levitetty syksyllä 2016 HSY:n yhdyskuntajätepohjaisia komposteja ja Soilfood Oy:n maanparannuslannosta sekä ravinnekuitua.

Boost-nestelannoitteet levitettiin kastelukannulla letkulevitystä imitoiden. Soilfoodin toinen pääruutu on Boost-lannoitteita varten jaettu neljään osaruutuun.

Härkäpapu kylvettiin lohkoille, joille on syksyllä 2019 levitetty HSY:n komposteja ja Soilfood Oy:n maanparannuslannosta sekä ravinnekuitua. Nestemäiset lannoitteet levitettiin samalla tekniikalla kuin ohralle ja härkäpapukin saa Soilfoodin toiselle pääruudulle vielä Väkevän ravinneseoksen levityksen taimivaiheessa.

Yliopiston kontrolliruudun väkilannoitekäsittely ja typpiporraskäsittelyt sekä Lantmännen Agron Luomulannoite 10-3-1 sekä Fertilex-käsittely levitettiin sijoituslannoituksena kylvön yhteydessä.

Viikon 20 lopussa on vielä vehnän lannoitus ja kylvö. Viikon alkuun osuneet sateet toivat pientä viivästystä, mutta viikonlopulle säätiedote lupaa hyviä kylvökelejä. Vehnälle levitetään HSY:n ruuduille neljää eri yhdyskuntajätepohjaista kompostia; maanparannuskomposti, tuorekomposti, biojätekomposti sekä biojätekomposti lietehiilellä. Lietehiili on peräisin HSY:n lietehiilihankkeen pyrolysointilaitokselta. Onkin hienoa päästä testaamaan lietehiiltä käytännössä. Kompostikäsittelyt täydennetään liukoisen typen suhteen ammoniumsulfaatilla.

Nestemäiset lannoitteet mullattiin tasokelajyrsimellä välittömästi levityksen jälkeen.

Kastelukannut tulevat heilumaan myös Soilfoodin Boost-ruuduilla ja Väkevän ravinneseoksen levitys ajoittuu 2-3 lehtivaiheeseen.

Valitut palat HYKERRYS 2-hankkeen loppuraportista

HYKERRYS 2-hankkeen (1.6.2019 – 31.12.2020) loppuraportti valmistui vuoden 2020 lopussa. Raportissa tarkasteltiin kasvukausien 2019 ja 2020 tuloksia. Vuonna 2019 saatiin kolmannen vuoden satotulokset kauralta, toisen vuoden tulokset viherlannoitusnurmelta ja ensimmäisen vuoden sadot ohrasta. Tässä tiivistelmä loppuraportin satotuloksista. Raportti löytyy kokonaisuudessaan materiaalit-sivulta.

Kaura 2019

Kauran satotuloksissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja kasvukaudella 2019. Kaikki lannoituskäsittelyt tuottivat melko vaatimattomat noin kahden tonnin hehtaarisadot. Kasvukausi oli edellisvuoden tapaan kuiva ja lämmin. Erityisesti kesäkuu oli tavanomaista kuivempi ja lämpimämpi. Kauran viljelyvuoro oli lohkoilla, joiden viljelykierto oli syysruis – härkäpapu – kaura nurmialuskasvilla – viherlannoitusnurmi – ohra. Syysrukiin alle syksyllä 2016 levitetyt HSY:n kompostikäsittelyt ja Soilfood Oy:n maanparannusaineet eivät tuoneet tilastollisesti merkitseviä satoeroja, mutta Soilfood Oy:n maanparannuslannos- ja ravinnekuitukäsittelyt (kevätlannoituksissa keväästä 2017 lähtien käytetty lietemäistä biokaasumädätettä) tuottivat määrällisesti suurimmat sadot kauralle.

Ohra 2019 ja 2020

Ohra korvasi viljelykierrosta syysrapsin. Rapsi oli liian hyvää evästä muuttomatkalle tankkaaville hanhille, ja kahden syksyn epäonnistuneiden kylvöjen jälkeen syysrapsi päätettiin korvata viljelykierrosta pysyvästi ohralla. Monet hankkeessa käytetyt kierrätyslannoitteet sisältävät runsaasti rikkiä (esim. ammoniumsulfaatti ja Boost NS), joten olisi ollut hienoa päästä testaamaan näitä tuotteita paljon rikkiä vaativalle öljykasville.

Vuoden 2019 ohrasadot jäivät myös vaatimattomiksi, noin kahteen tonniin hehtaarilta. Ammniumsulfaattikäsittely, väkilannoitekäsittely sekä keskisuuri ja suuri typpiporraskäsittely tuottivat tilastollisesti merkitsevästi suuremman sadon kuin lannoittamaton käsittely. Boost NK-käsittelyn sato oli merkitsevästi pienempi kuin väkilannoitekäsittelyn ja suuren typpitason käsittelyn sadot. Muiden käsittelyiden sadot eivät eronneet merkitsevästi väkilannoitekäsittelystä, suuresta typpiporraskäsittelystä tai lannoittamattomasta käsittelystä.

Vuonna 2020 kasvukausi oli sääolosuhteiltaan melko tavanomainen. Ohran sadot olivat edellisvuo-teen verrattuna huomattavasti suuremmat, neljästä viiteen tonnia hehtaarilta. Tilastollisesti merkitsevästi suurempia satoja kuin lannoittamattomasta kontrollista saatiin seuraavilta käsittelyiltä: Väkevä ravinneseos, Boost NKS Premium, Boost NPKS Premium, Agra 13-0-0 (1), ammoniumsulfaatti sekä kaikki typpiporraskäsittelyt ja väkilannoitekontrolli. Tilastollisesti väkilannoitekontrollin veroisia satoja saatiin ammoniumsulfaatti, Väkevä ravinneseos, Boost NKS Premium, Boost NPKS Premium ja Agra 13-0-0 (1) -käsittelyillä. Ammoniumsulfaatti ja Väkevä ravinneseos tuottivat kierrätyslannoitteista suurimmat sadot.

Viherlannoitusnurmi 2019 ja 2020

Keväällä 2018 kauran aluskasviksi kylvetty yksivuotinen viherlannoitusnurmi ei lähtenyt kuivuudesta kärsineillä lohkoilla keväällä kasvuun. Nurmille tehtiin täydennyskylvö keväällä 2019, mutta ne eivät ehtineet tuottaa juurikaan biomassaa ennen kuin rapsin kylvövalmistelut aloitettiin. Nurmibiomassat jäivät vaatimattomiksi ja kerranteiden välillä oli suurta vaihtelua. Nurmiruuduista ainoastaan Ecolanin osaruudut saivat lannoituksen keväällä 2019. Muita ruutuja ei lannoitettu keväällä 2019.
Viherlannoitusnurmien kasvustot olivat vuonna 2020 reheviä, mutta lajikoostumuksiltaan lähestulkoon täysin heinäkasveja. Apilat eivät lähteneet kasvuun vuonna 2019. Biomassat olivat kaksin- tai kolminkertaisia vuoden 2018 noin kolmen tonnin hehtaarisatoihin verrattuna, mutta sadoissa oli suurta vaihtelua kerranteiden välillä. Viherlannoitusnurmen sadoissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja vuonna 2020.
Viherlannoitusnurmista on saatu kolmen vuoden tulokset. Viherlannoitusnurmien tarkoituksena on ollut toimia typen tuottajina seuraavalle kasvustolle ja maan rakenteen parantajina. Nurmien menestyminen on kuitenkin ollut hyvin vaihtelevaa. Vuoden 2018 nurmikasvustot olivat melko pienet, noin 3 tonnia, mutta kasvustoissa oli hyvä apilan ja heinäkasvien suhde. Vuoden 2019 nurmi epäonnistui uusintakylvöistä huolimatta todennäköisesti liian kuivuuden vuoksi. Nurmiseos kasvoi epätasaisesti ja lohkoilla oli suuria aukkopaikkoja. Vuoden 2020 nurmikasvustoilla ei ollut typpilannoitusvaikutusta apilakasvien puuttuessa lähes kokonaan kasvustoista, mutta runsaalla heinäkasvus-tolla voi olettaa olevan maan rakennetta parantavaa vaikutusta.
Ruis 2017 ja 2020
Rukiista on saatu hankkeessa kaksi satoa vuosilta 2017 ja 2020. Vuoden 2017 sadoissa Hämeenlinnan maanparannuslannos, Biojätekomposti biohiilellä ja biokuitukomposti tuottivat tilastollisesti merkitsevästi suuremman sadon kuin lannoittamaton kontrolli. Kaikki muutin kierrätyslannoitekäsittelyt tuottivat väkilannoitekontrollin veroisia satoja, mutta ne eivät kuitenkaan eronneet tilastollisesti merkitsevästi lannoittamattomasta kontrollista. Vuonna 2020 rukiin sadot olivat korkeampia kuin vuonna 2017 ja sadoissa pienempää vaihtelua replikaattien välillä useissa käsittelyissä. Yksi ruisreplikaatti kärsi kolmea muuta kerrannetta enemmän talvituhoista, ja lohkolla oli tilastollisesti merkitsevästi pienemmät sadot kuin kolmessa muussa kerranteessa. Huonommin tuottanut replikaatti jätettiin pois tilastollisesta vertailusta.
Lannoittamaton kontrolli tuotti jälleen vuonna 2020 korkeahkon, noin 3 tonnin hehtaarisadon. Käsittelyt, jotka eroavat tilastollisesti merkitsevästi lannoittamattomasta käsittelystä: korkea typpiporras, väkilannoitus, Väkevä ravinnelannos (syksy 2019) / Väkevä ravinneseos (kevät 2020), Lietekomposti / AMS, Maanparannuskomposti / AMS, Tuorekomposti / AMS. Kaikki Ecolanin käsittelyt tuottivat tilastollisessa vertailussa väkilannoitekontrollin veroisia satoja, mutta ne eivät kuitenkaan eronneet tilastollisesti merkitsevästi lannoittamattomasta kontrollista. Samoin HSY:n Biojätekomposti / AMS-käsittely sekä Soifood I-ruudun Ravinnekuitu / Väkevä Ravinneseos-käsittely eivät eronneet väkilannoitekontrollista eivätkä lannoittamattomasta kontrollista.

Videosarjan kolmas osa: Soilfood

HYKERRYS2-hankkeessa tuotettu videosarja etenee kolmanteen osaan. Haastattelussa Soilfood oy:n tutkimus- ja kehityspäällikkö Ossi Kinnunen, joka kertoo Soilfoodin kierrätyslannoitevalikoimista ja yrityksen lannoitussuunnitelmasta HYKERRYS-kokeessa.

Videohaastattelusarjan ensimmäinen osa: prof. Juha Helenius

Kasvukaudella 2020 HYKERRYS 2-hankkeessa kuvattiin videosarja, jossa hankkeen yhteistyökumppanit kertovat tuotteistaan ja kokeessa toteutettavista lannoitussuunnitelmistaan. Lisäksi haastattelusarjassa yliopiston tutkijat kertovat hankkeen taustasta ja tutkimuksellisesta puolesta.

Sarjan ensimmäisessä osassa agroekologian professori Juha Helenius kertoo muun muassa miten ajatus kierrätyslannoitteiden tutkimus- ja kehityshankkeesta lähti kypsymään ja miten kierrätyslannoitus liittyy alkutuotannon kestävyyden laajempaan kokonaisuuteen.

 

Ohran satotulokset 2020

HYKERRYS-hankkeen neljännellä kasvukaudella koekentällä oli viljelyvuorossa ohra, viherlannoitusnurmi ja syysruis. Viisivuotisen viljelykierron ympärille suunnitellussa kokeessa ohra oli viljelyvuorossa kierrossa, joka aloitettiin keväällä 2017 härkäpavulla. Koekentän alkuperäisessä viljelykiertosuunnitelmassa syysrapsia seuraa syysruis. Rapsi kärsi kuitenkin niin pahoin syksyllä 2018 ja 2019 hanhien laidunnuksesta, että keväällä 2020 päätettiin korvata rapsi viljelykierrosta mahdollisimman aikaisella ohralajikkeella.

Ohran esikasveina on ollut härkäpapu – kaura nurmialuskasvilla – viherlannoitusnurmi. Yksivuotisten viherlannoitusnurmien tarkoituksena on ollut toimia typen tuottajina seuraavalle kasvustolle ja maan rakenteen parantajina. Vuoden 2019 nurmesta ei kuitenkaan ollut ohralle edellä mainittuja hyötyjä, sillä keväällä 2018 kauran alle kylvetty nurmi ei lähtenyt kuivuuden vuoksi kasvuun ja kevään 2019 täydennyskylvöistä huolimatta kasvusto jäi hyvin aukkoiseksi ja biomassan tuotanto vaatimattomaksi.

Ohralle levitettiin ennen kylvöä kastelukannuilla letkulevitystä imitoiden Soilfood Oy:n Boost-tuotteet, Ecolan Oy:n Agra NS 3-0-0 (sittemmin yrityksen valikoimista poistunut) sekä HSY:n käsittelynä käytetty ammoniumsulfaattiliuos (taulukko 1). Lannoitteet mullattiin levityksen jälkeen. Ecolan Oy:n rakeistettu Agra 13-0-0 levitettiin kylvölannoittimella, samoin kuin kontrollikäsittelyiden mineraalilannoitteet. Soilfoodin Väkevä ravinneseos, biokaasutusprosessin tuotannossa syntyvä lietemäinen mädätejäännös levitettiin oraille 2-3 lehtivaiheessa. Soilfood-ruuduille, HSY:n ruuduille sekä väkilannoituskontrolliruuduilla käytettiin mangaanin täydennykseen mangaanisulfaattia.

Typpilannoituksen määrä oli HSY:n ja Soilfood Oy:n ruuduilla 120 kg liuk. N/ha kaikilla muilla käsittelyillä paitsi Boost NPKS-käsittelyssä, jossa liukoisen typen määrä vastasi matalaa typpitasoa (44 kg N/ha). Muut typpiportaat olivat 77 ja 120 kg N/ha. Ecolan käytti ohralla kahdella osaruudulla Agra 13-0-0 lihaluujauholannoitetta ja kahdella osaruudulla Agra NS 3-0-0:aa 70 kilon kokonaistyppilannoituksella.

Taulukko 1. Ohran lannoitus, levitysmäärät (kg/ha) ja lannoituksen ravinnemäärät (kg/ha) vuonna 2020. Lannoituksen ravinnemäärät on laskettu käytetyistä lannoitteista teetetyn lannoiteanalyysin perusteella. Tuloksissa on 20% virhemarginaali.

           
Osallistuja Lannoitteen nimi Levitysmäärä, kg/ha Liuk-N N-tot P K Mg Ca Cu Mn Zn Na B S
HSY Ammoniumsulfaatti + MnSO4 1538 117 120 0 1 0 0 0 15 0 0 0 131
Ecolan Agra NS 3-0-0 (1) 2692 57 70 3 7 1 0 0 0 0 0 0 30
Agra 13-0-0 (1) 538 6 65 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Agra 13-0-0 (2) 538 6 65 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Agra NS 3-0-0 (2) 2692 57 70 3 7 1 0 0 0 0 0 0 30
Soilfood I Väkevä Ravinneseos + MnSO4 12000 120 156 11 252 12 0 0 15 0 0 0 300
Soilfood II Boost NK + MnSO4 6667 127 160 2 133 1 0 0 15 0 0 0 16
Boost NPKS Premium + MnSO4 10714 118 150 18 289 16 0 0 15 0 0 0 79
Boost NKS Premium + MnSO4 4800 106 154 3 576 4 0 0 15 0 0 0 192
Boost NPKS + MnSO4 4615 55 83 17 263 14 0 0 15 0 0 0 19
HY Y5+ Belor N 27+ PK+ MnSO4 260+ 196+ 137+ 40 110 110 13 50 8 0 0 15 13 0 0 31
Belor N 27 163 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belor N 27 285 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belor N 27 407 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vuonna 2020 lannoitteista teetettyihin analyyseihin lisättiin myös rikin analyysi. Ammoniumsulfaattikäsittelyssä, Väkevä ravinneseos käsittelyssä Sekä Boost NKS ja NPKS Premium-käsittelyissä rikkilannoitus on huomattava ja ylittää kasvien rikin tarpeen moninkertaisesti. Määrät eivät kuitenkaan ole toksisia kasveille. Rikkilannoituksen määrään on hyvä kiinnittää kierrätyslannoitteita käyttäessä huomiota.

Ohran puinti saatiin tehtyä hyvässä säässä.

Ohra (lajikkeena Borealin Wolmari) kylvettiin 21.5.2020 ja puitiin 28.8.2020. Kasvuaika oli näin ollen 98 vuorokautta ja tehoisan lämpösumman kertymä 1131 °C. Vuoden 2020 kasvukausi oli sääolosuhteiltaan melko tavanomainen. Kesäkuussa juhannuksen tienoilla oli noin 10 päivän kuiva ja lämmin jakso, mutta muuten sateita saatiin melko tasaisesti. Heinäkuu oli tavanomaista sateisempi.

Ohran sadot olivat edellisvuoteen verrattuna huomattavasti suuremmat, neljästä viiteen tonnia hehtaarilta (taulukko 2). Ohran satotuloksien varianssianalyysista poissuljettu ensimmäisen replikaatin sadot. Syksyllä 2019 hanhet jättivät kyseisen kasvilohkon laiduntamatta, ja keväällä kyseisellä lohkolla oli hyvinvoiva rapsikasvusto. Kasvusto murskattiin ja mullattiin maahan ennen ohran kylvöä. Ensimmäisen replikaatin ohrasadot olivat noin 1000 kg pienempiä kuin kolmessa muussa replikaatissa ja ero oli tilastollisesti merkitsevä.

Suurimman sadot tuotti väkilannoitus, ja kierrätyslannoitteista suurimmat sadot saatiin ammoniumsulfaatilla ja Väkevällä ravinneseoksella. Soilfoodin Boost tuotteista Boost NKS Premium ja Boost NPKS Premium pärjäsivät parhaiten. Ecolanin Agra NS 3-0-0:n matalat tulokset verrattuna lihaluujauhoon oli yllättävää, sillä tuotteessa on paljon enemmän liukoista typpeä Agra 13-0-0:n verrattuna.

Tilastollisesti väkilannoitekontrollin veroisia satoja tuottivat ammoniumsulfaatti, Väkevä ravinneseos, Boost NKS Premium, Boost NPKS Premium ja Agra 13-0-0 (1) sekä kaikki typpiporraskäsittelyt.

Taulukko 2. Ohran satotulokset (kg/ha, n=3) vuodelta 2020. Kirjaimet tulosten perässä viittaavat tilastolliseen merkitsevyyteen. Samalla kirjaimella merkittyjen käsittelyiden sadot eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (Tukey HSD p ≤ 0,05). Lohkon viljelykierto (alkaen vuodesta 2017) härkäpapu – kaura nurmialuskasvilla – viherlannoitusnurmi – ohra – syysruis

Osallistuja Lannoitus Sato, kg/ha
HSY Ammoniumsulfaatti 5080 cd
Ecolan Agra NS 3-0-0 (2) 3899 ab
Agra NS 3-0-0 (1) 3950 ab
Agra 13-0-0 (2) 4532 abc
Agra 13-0-0 (1) 4610 bcd
Soilfood I Väkevä ravinneseos 5380 cd
Soilfood II Boost NK 4502 abc
Boost NPKS 4530 abc
Boost NKS Premium 4813 bcd
Boost NPKS Premium 4914 bcd
HY kontrollit Väkilannoitekontrolli 5700 d
Matala typpiporras 4870 bcd
Keskisuuri typpiporras 4766 bcd
Korkea typpiporras 5108 cd
Lannoittamaton 3510 a

 

Toukotyöt poikkeusoloissa

HYKERRYS2-hankkeen kevättyöt saatiin tehtyä koronavirustilanteen vaatimilla poikkeusjärjestelyillä ja turvaväleistä huolehtien. Kevään lannoitukset ja kylvöt hoidettiin vakituisten työntekijöiden voimin, sillä harjoittelijoiden työsopimuksia ei saatu poikkeusolojen takia vielä voimaan toukotöiden alkaessa. Harjoittelijat pääsevät työn touhuun kesäkuussa nurmen biomassanäytteenottojen merkeissä.

Mennyt talvi oli poikkeuksellisen märkä, ja helmikuun koekenttäkäynnillä mietityttikin, että ehtiiko pelto kuivua edes ennen ensi talvea. Viime syksynä kylvetty syysrapsi joutui taas hanhien matkaevääksi, eikä talven olosuhteet ainakaan helpottaneet talvehtimista. Hankepartnerien ja tutkijatiimin kanssa tulimme siihen tulokseen, että rapsi korvataan hankkeen viljelykierrosta pysyvästi ohralla. Kahden epäonnisen rapsin kylvöyrityksen jälkeen rapsista päätettiin luopua. Uusi viljelykierto on näin ollen ruis – härkäpapu – kaura nurmialuskasvilla – viherlannoitusnurmi – ohra.

Ruis on pääosin talvehtinut hyvin. Koekentällä on neljä kerrannetta, eli toistoa samoista käsittelyistä jokaiselle kasville. Rukiin kolmannessa kerranteessa vesi on seissyt koeruuduilla, ja kyseisissä koeruuduissa onkin selvästi harvempaa kasvustoa ja paikoin suuriakin aukkopaikkoja. Kolmessa muussa kerranteessa ei ole seisovan veden aiheuttamia haittoja, joten saamme kaikilta lannoitekäsittelyiltä edustavat näytteenotot kerättyä näiltä säästyneiltä koeruuduilta.

Rukiin kevätlannoitukset oli tarkoitus aloittaa heti pääsiäisen jälkeen, mutta lannoitustyöt viivästyivät koronatilanteesta johtuvien rajoitusten vuoksi. Lannoitukset päästiin aloittamaan vasta 6.5. ja viimeiset lannoitteet rukiille levitettiin 14.5. Nestemäiset ja lietemäiset lannoitteet levitettiin rukiille letkulevitystä matkien kastelukannuilla, ja kiinteät lannoitevalmisteet levitettiin käsin pintalevityksenä.

Nestemäiset lannoitteet, joiden ruutukohtaiset levitysmäärät olivat melko pieniä, punnittiin kanistereihin ja kuljetettiin koeruutujen viereen pakettiauton kyydissä. Suurempien määrien levityksessä IBC-kontit kuljetettiin ruutujen viereen traktorilla. Punnitsemassa Jure Zrim ja Markku Tykkyläinen.

Tässä kirjoituksessa käydään läpi vain rukiin lannoitukset taulukkoähkyn välttämiseksi. Ohran lannoituksista ja kylvöistä tulee oma kirjoituksensa. HYKERRYS-hankkeen koeasetelmassa kaikille osallistujille on jaettu yksi pääruutu per kasvilohko. Tämän 8m x 20m kokoisen pääruudun osallistujat saavat jakaa pienempiin osaruutuihin, mikä mahdollistaa useamman lannoituskäsittelyn testaamisen yhden kasvukauden aikana. Rukiilla HSY:n pääruutu jaettiin syksyllä 2019 neljään osaan, ja niille levitettiin yhdyskuntajätepohjaisia komposteja (taulukko). Kevään lannoituksena käytettiin ammoniumsulfaattiliuosta kaikille syksyllä kompostikäsittelyn saaneille ruuduille. Mangaanin täydennykseen käytettiin mangaanisulfaattia levitysmäärällä 40 kg/ha, josta tulee 10 kilon mangaanilannoitus hehtaarille.

Ecolanin pääruudut on kaikilla kasvilohkoilla jaettu neljään osaan jo keväällä 2017. Rukiin syyslannoituksissa käytettiin kolmea lihaluujauholannoitetta: Agra 8-4-2:a, Agra 13-0-0:a sekä Agra 8-4-8:a. Yksi ruutu lannoitettiin pelkällä Patenttikalilla. Keväällä yhdellä ruudulla käytettiin Ecolanin uutta puuvinassia, tuotenimeltään Ecolan Agra 3-0-0 NS. Kolmella muulla Agra 8-4-2:a ja Agra 13-0-0:a yksinään sekä täydennettynä Patenttikalilla.

Soilfood Oy:llä on kokeessa kaksi osallistujapaikkaa, joten Soilfood Oy:llä on kaksi pääruutua jokaisella kasvilohkolla. Rukiin syyslannoituksessa käytettiin Soilfood Oy:n ruuduilla Ravinnekuitua sekä Väkevää Ravinnelannosta. Ravinnekuitua levitettiin koko pääruudun alalle Soilfood II-ruudulle, joille oli keväällä 2019 levitetty neljää erilaista Boost-tuotetta. Boost-tuotteet ovat elintarviketeollisuuden ja bioenergiateollisuuden sivuvirtoina syntyviä vinasseja ja melasseja. Soilfood Oy:n toinen pääruutu jaettiin kahteen osaan, joista toiselle levitettiin Ravinnekuitua ja toiselle puolikkaalle Väkevää ravinnelannosta. Kevätlannoituksena Soilfood I-ruudulla käytettiin lietemäistä biokaasumädätettä, tuotenimeltään Väkevä Ravinneseos. Soilfood II-ruudulle levitettiin jälleen Boost-tuotteita. Kaikille Soilfood Oy:n ruuduille levitettiin myös Mangaanisulfaattia 40 kg/ha.

Ravinnekuitua saaneilla ruuduilla havaittiin typenpuutosoireita syksyllä rukiin tullessa oraalle. Muokkauskerroksesta otettujen nitraattinäytteiden tuloksista saatiin tälle havainnolle varmistus. Sama havainto tehtiin myös syksyllä 2016 kuitukäsittelyn saaneilla ruisruuduilla. Molemmilla kerroilla esikasvina on ollut ohra, ja ruudut on kynnetty ennen kuidun levittämistä. Syksyllä 2019 kuidun levittämisen ja kylvön välistä aikaa pidennettiin ja muokkaussyvyyttä vähennettiin vuoden 2016 toimenpiteisiin verrattuna, mutta valitettavasti kuitukäsittelyissä on huomattavasti harvempi kasvusto muihin ruutuihin verrattuna. Selitystä tälle reaktiolle tutkitaan vielä. Ravinnekuidun levittämisajankohtaa muutetaan tänä vuonna viherlannoitusnurmen lopettamisen yhteyteen. Syksyllä 2016 ravinnekuidulla käsitellyt ruudut ovat olleet yhtä satoisia vuosina 2018 ja 2019 kuin Soilfood Oy:n toinen maanparannusainekäsittely (Maanparannuslannos), joten sadonalennus on koskenut vain levitysvuoden satoa.

Helsingin yliopiston pääruutu on jaettu viiteen osaan niin, että väkilannoitekontrolliruudun koko on 4m x 20m, ja lannoittamattoman kontrollin, sekä typpiporrasruutujen koko 2m x 10m. HYKERRYS-hankkeen Haltialan koelohkon ravinnetila on teetettyjen viljavuusanalyysien mukaan hyvä, ainoastaan mangaanipitoisuuksien ollessa viljavuusluokassa Välttävä ja Booripitoisuudet viljavuusluokassa Tyydyttävä. Lyhyellä aikavälillä koekentän satoa rajoittavat tekijät ovatkin näin ollen typpi ja vesi. Typpiportaiden tarkoituksena on verrata kierrätyslannoitteiden typpilannoitusvastetta näihin pelkällä typellä lannoitettuihin kontrolliruutuihin.

Ruis syksy 2019 Osaruutu Tuote Levitysmäärä, kg/ha N-tot, kg/ha P, kg/ha K, kg/ha
HSY 1 Tuorekomposti 14981 165 132 6
2 Maanparannuskomposti 17544 158 123 9
3 Biojätekomposti 18000 234 103 79
4 Lietekomposti 7395 89 104 18
Ecolan 1 Agra 8-4-2 375 30 15 9
2 Agra 13-0-0 230 30 0 0
3 Agra 8-4-8 375 26 12 29
4 Patenttikali 200 0 0 54
Soilfood I 1 Ravinnekuitu I 40000 288 38 12
2 Väkevä ravinnelannos 12000 216 52 20
Soilfood II 1 Ravinnekuitu I 40000 144 27 12
2
3
4
HY 1 Yara Mila Y5+ Patenttikali+ Mangaanisulfaatti 388 44 10 50
2 Typpiporras 1 60 16 0 0
3 Typpiporras 2 104 28 0 0
4 Typpiporras 3 149 40 0 0
5 Ei lannoitusta 0 0 0 0
Ruis kevät 2020 Osaruutu Tuote Levitysmäärä, kg/ha N-tot, kg/ha P, kg/ha K, kg/ha
HSY 1 Ammoniumsulfaatti 1500 120 0 0
2
3
4
Ecolan 1 Puuvinassi NS 1923 50 2 5
2 Agra 8-4-2 625 50 25 13
3 Agra 13-0-0 + patenttikali 385+150 50 0 41
4 Agra 13-0-0 385 50 0 0
Soilfood I 1 Väkevä Ravinneseos 1200 120 7 240
2 9000 90 5 180
Soilfood II 1 Boost NK 6667 160 0 140
2 Boost NPKS Premium 10714 162 30 428
3 Boost NKS Premium 4800 158 0 576
4 Boost NPKS 3692 66 14 218
HY 1 Yara Mila Y6 + Belor N 27 + Patenttikali + Mangaanisulfaatti 596 120 6 30
2 Typpiporras 1 178 48 0 0
3 Typpiporras 2 311 84 0 0
4 Typpiporras 3 444 120 0 0
5 Ei lannoitusta 0 0 0 0